Päämainos
Pohjolaan tulee 50 tankkausaseman verkosto
Kuljetukset 25.09. 12:00

Pohjolaan tulee 50 tankkausaseman verkosto

Raskas liikenne saa omat asemat vuoteen 2020 mennessä.

25.09.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Gasum

Energiayhtiö Gasum rakentaa 50 raskaan liikenteen kaasutankkausaseman verkoston Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan 2020-luvun alkuun mennessä. Tankkausasemat sijoitetaan kuljetusliikenteen solmukohtiin. Investointi mahdollistaa nesteytetyn maa- ja biokaasun käytön merkittävän lisäämisen raskaassa liikenteessä.

Investoinnilla pohjoismainen raskaan liikenteen tankkausasemaverkosto laajenee moninkertaiseksi nykyisestä ja mahdollistaa huomattavat päästövähennykset.

Gasum tiedotti investoinnistaan 7.9.

Pohjoismaissa raskaan liikenteen merkitys logistiikkajärjestelmässä on keskeinen ja samalla se tuottaa maantieliikenteen päästöistä huomattavan osan. Jotta asetetut päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa, on raskaan liikenteen päästöjä pystyttävä vähentämään merkittävästi. Vähäpäästöisistä polttoaineista nesteytetty maakaasu (LNG) on Gasumin mukaan kilpailukykyisin vaihtoehto.

Raskaan ajoneuvokaluston siirtyminen nesteytettyyn maakaasuun tai nesteytettyyn biokaasuun (LBG) vähentää merkittävästi liikenteen hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä.

”Olemme matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja nyt on aika kiihdyttää vauhtia. Kaasulla on tässä siirtymässä kiistattoman tärkeä rooli”, summaa tiedotteessa Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Gasum on Lammisen mukaan rakentanut viime vuosina määrätietoisesti pohjoismaista LNG- ja biokaasuinfrastruktuuria kaasun saatavuuden parantamiseksi.

”Alkuvuodesta saimme Ruotsin ympäristöviranomaisen myöntämän investointitukipäätöksen tankkausasemaverkostomme laajentamiseksi osana Klimatklivet-ohjelmaa. Tämä on osoitus kaasumarkkinan valtavasta potentiaalista ja mahdollistaa kaasun vakiinnuttamisen raskaan liikenteen polttoaineena”, hän sanoo.

Tällä hetkellä jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat yli neljänneksen maantieliikenteen päästöistä EU:ssa.

JAA