Poliisin tehovalvonnan tulos yllätti

Ajo- ja lepoaikarikkeet ja ajoneuvojen huono kunto ovat yllättävän yleisiä.

31.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Ajo- ja lepoaikarikkeet sekä ajoneuvojen huono kunto ovat yhä raskaan liikenteen suurimmat ongelmat. Tämä käy ilmi poliisin 14.10. alkaneessa ja 20.10 päättyneessä raskaan liikenteen tehovalvonnassa.

 Poliisi kirjasi tehovalvonnassa ajo- ja lepoaikarikkomuksia 182 sekä ajopiirturirikkomuksia 24 kappaletta.

Epäkuntoisuuksien takia matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan 20:ssa tapauksessa ja seuraamuksia näistä rikkeistä kirjattiin 91 kappaletta.

SKAL kertoo tehovalvonnan tuloksista verkkotiedotteessaan 22.10.

Rangaistuksia jaettiin muun muassa kuorman varmistamiseen (38) sekä kuljettajan ja ajoneuvon asiapaperirikkomuksiin liittyen (25). Lisäksi tavattiin kolme ajo-oikeudetonta ja kahdeksan etsintäkuulutettua henkilöä.

Poliisia huolettaa rikkomusten määrä


”Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 aikana järjestettyjen tehovalvontajaksojen aikana muutokset ovat olleet hyvin vähäisiä”, sanoo tiedotteessa poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta.

Ajo- ja lepoaikarikkomukset pysyivät tarkastusten määrään suhteutettuna samalla tasolla, samoin ajoneuvoissa todetut epäkuntoisuudet.

Onnisen mukaan tilanne näyttää kuitenkin tältäkin osin edelleen huolestuttavalta. Ajo- ja lepoaikarikkeistä kun on pelkästään valvontajaksojen aikana rangaistu 712 kertaa 136:n ajopiirturirikkomuksen lisäksi. Epäkuntoisuuksista on vuoden 2019 tehovalvonnoissa rangaistu 236 kertaa ja matkan teko on keskeytetty 47:ltä kuljettajalta.

Nyt valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 318 raskasta ajoneuvoa, joista 1 001 kotimaista sekä 317 ulkomaista. Kuljettajille määrättiin kaiken kaikkiaan 330 eri seuraamusta sekä annettiin lisäksi 190 huomautusta.

JAA