Päämainos

Pori–Mäntyluoto-radalle uudenlaiset betoniratapölkyt

Radalle asennettavien betonipölkkyjen alapintaan on kiinnitetty tärinää estävä elastinen levy.

09.04.2021
Teksti Esko Lukkarii

Pori–Mäntyluoto-radan käynnissä olevassa perusparannushankkeessa uusitaan muun muassa radan päällysrakenne ja tasoristeysten varoituslaitoksia vuoden 2021 aikana. Rataosuudella on jo testattu uusia rautatieliikenteen aiheuttamaa tärinää vaimentavia ratkaisuja, joista toimivimmaksi osoittautui pohjainratkaisu.

Poriin rakennettiin viime vuoden lopulla kilometrin pituinen testirata, jossa on testattu erilaisten ratapölkkymateriaalien vaikutusta raskaan junaliikenteen aiheuttamaan tärinään. Parhaiten tärinää esti ratapölkky, jossa betonipölkyn alapintaan on kiinnitetty elastinen levy. Jatkomittauksia varten ja testitulosten varmentamiseksi pohjainratkaisu otetaan käyttöön koko 16 kilometrin ratavälille.

Väylävirasto tiedotti asiasta 6.4.

”Painavat hiilijunat kulkevat Porin Tahkoluodon syväsatamaan Pori–Mäntyluoto-rataa pitkin. Hiilijunista aiheutuu ympäristöön toisinaan tärinähaittoja, joita on jo pystytty vähentämään radan nopeusrajoituksilla. Nyt myös radan rakenteisiin on löydetty ratkaisu, jonka toivotaan vähentävän tärinää tuntuvasti”, sanoo tiedotteessa rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin Väylävirastosta.

Rataliikenne ollut pysähdyksissä

Hiililiikenne Porin satamaan on ollut pysähdyksissä vuoden 2020 alusta lähtien. Liikenteen on arvioitu alkavan sataman muutostöiden valmistuttua loppukesällä 2021. Sitä ennen radalla on mahdollisesti kuormavaunujen kuljetuksia Tahkoluotoon koeajokäyttöön.

"Päällysrakenteiden vaihtotöiden aikana tasoristeykset ovat poissa käytöstä yksi kerrallaan. Vaihtotyöt toteutetaan pääosin yöaikaan, jolloin niistä aiheutuu vähän haittaa käyttäjille",  projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta selventää.

Hankkeessa kohennetaan myös liikenneturvallisuutta tasoristeyksiä parantamalla tai poistamalla. Vanhoja varoituslaitoksia uusitaan seitsemässä kohteessa syksyn 2021 aikana, jolloin varoituslaitokset ovat pois käytöstä. Poistettavat tasoristeykset sijaitsevat Rantakulmantiellä ja Vantalassa. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Hankkeeseen kuuluu myös Lattomerenojan eli Suntinojan ratasillan uusiminen nykyiselle paikalleen ja Luvianpuistokadun alikulkusillan peruskorjaus. Työmaajärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä urakan ajankohtaa.

JAA