Porin Mäntyluodon laiturihanke viivästyy
Kuljetukset 24.05. 11:41

Porin Mäntyluodon laiturihanke viivästyy

Urakkakilpailun hävinnyt Terramare valittaa hankkeesta markkinaoikeuteen.

24.05.2019
Teksti Esko Lukkari

Porin Satama Oy:n Mäntyluodon Kallonlahden laiturihanke viivästyy. Porin Satama Oy:n investointihanke Kallonlahden satama-alueen laajennuksesta ei siis toteudu suunnittelussa aikataulussa.

Viivästyksen syynä se, että tarjouskilpailun hävinnyt urakoitsija Terramare Oy on valittanut hankkeesta markkinaoikeuteen. Näin ollen töiden aloitus alueella viivästyy useita kuukausia.  

Porin satama on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristöluvan 200-metrisen laiturin rakentamiseen Mäntyluotoon.

Lupa koskee myös sataman vesialueen ruoppausta ja täyttöä. Lisäksi satama voi sijoittaa haitta-aineita sisältäviä ruoppausmassoja maalle. Satama-allasta ruopataan syvemmäksi ja vesialuetta täytetään kenttäalueeksi. Pehmeät ja pilaantuneet ruoppausmassat läjitetään olemassa olevaan läjitysaltaaseen.

Sataman suunnittelema hanke parantaisi laiturialueen toimivuutta, koska uusi laituri avaa mahdollisuuden tuonnin ja viennin kasvulle. Kunnostettu laiturialue lisää myös alueen turvallisuutta.

Laituri rakennetaan Kallonlahden sataman pohjoispäähän. Alueelta on myös tarkoitus ruopata massoja yhteensä 435 000 kuutiota.

JAA