Päämainos
Porin satamien kilpailuasema vahvistuu
Kuljetukset 31.08. 10:46

Porin satamien kilpailuasema vahvistuu

Mäntyluodon rata sähköistetään ja Tahkoluodon satamainfra uusitaan.

31.08.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Porin Satama

Porin asema satamakaupunkina vahvistuu merkittävästi, kun Pori-Mäntyluoto-radan sähköistys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Porin Tahkoluodon syväsataman laitteiston uusiminen parantaa taas syväsataman asemaa merkittävänä venäläisen kivihiilen transitosatamana. Sen kautta voidaan kuljettaa hiiltä maailmalle jopa miljoona tonnia vuodessa. Radan sähköistäminen myös Tahkoluotoon asti on harkittavana.

Pori-Mäntyluoto-radan sähköistys parantaa sataman logistista kilpailukykyä ja vähentää tavarajunien liikennöintikustannuksia. Sähköistys maksaa 7,1 miljoonaa euroa, josta Porin kaupungin osuus on 1,4 miljoonaa.

Rataosan kuljetukset koostuvat Mäntyluodon sataman rikastekuljetuksista Harjavallan metalliteollisuudelle sekä metallin kuljetuksista Porin ja Mäntyluodon välillä. Pori–Mäntyluoto-rata on ollut tähän saakka yksiraiteinen sähköistämätön rata. Radalla on vain tavaraliikennettä.

Porin kahden sataman kilpailuaseman vahvistumisesta kertoivat VR verkkouutisessaan 19.6. ja Porin satama tiedotteessaan 9.7.

Liikenne-ennusteen mukaan Pori-Mäntyluoto-rataosalla kuljetettaisiin vuonna 2025 noin 0,7 miljoonaa tonnia tavaraa.

Sähköistettävää raidetta Pori-Mäntyluoto-osuudella on yhteensä noin 20 km. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä. Hankkeen maastotyöt käynnistyvät maaperätutkimuksilla joulukuussa 2017. Sähköistyksen rakentaminen käynnistyi keväällä 2018. Hankkeessa tehdään myös tieliikenteen erikoiskuljetusreittien parantamistöitä.

Tahkoluoto on transitosatama

Porin Tahkoluodon sataman uusittu raideinfra otettiin käyttöön kesäkuun lopussa. Nyt Tahkoluoto on valmis vastaanottamaan lisää venäläisiä transitobulkkikuljetuksia. Tänä vuonna Tahkoluodossa varaudutaan laivaamaan maailmalle yli miljoona tonnia venäläistä hiiltä. Hiili tuodaan Poriin junilla Vainikkalan raja-aseman kautta.

Porin Tahkoluodon syväsataman ratapiha-alueen parannustyöt sekä purkausraiteiden lisärakennus valmistuivat heinäkuun alkuun mennessä. Ratapiha-alue korjattiin ja sitä pidennettiin ja myös kiskot vaihteet uusittiin. Vaunujen purkualueelle rakennetaan kaksi uutta purkuraidetta, ja olemassa oleva purkuraide korjataan.  

Raideinvestointi on ensimmäinen vaihe investointiohjelmassa, jonka tavoitteena on parantaa Tahkoluodosta kilpailukykyä. Seuraavaksi satamassa uusitaan kuljettimia ja nostureita.  

Tahkoluodossa on ollut kaksi hiilivoimalaa, joille hiiltä on tuotu laivoilla. Voimala toinen on tosin poistettu käytöstä ja kauan sitten ja toinenkin käy vain silloin tällöin. Tahkoluodossa on yhä laaja varastokenttä sekä ympäristölupa ja kalusto hiilen käsittelyyn.

Tahkoluodossa hiilivaunut puretaan varastokentälle ja hiili lastataan lopulta bulkkilaivoihin. Hiiltä on viety muun muassa Alankomaihin, Saksaan, Intiaan ja Kiinaan. Tahkoluodon sataman valtti on uusi 15,3 metriä syvä laivaväylä. Satamaan voivat purjehtia isot Panamax- että Capesize-luokan laivat.

JAA