Päämainos
Posti ottaa lisää sähkökalustoa käyttöön
Kuljetukset 13.01. 05:03

Posti ottaa lisää sähkökalustoa käyttöön

Posti jakaa kotiin kuljetettavat paketit sähköautoilla Helsingin lisäksi nyt myös Turussa, Tampereella, Espoossa ja Vantaalla

13.01.2023
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Posti Group

Posti laajentaa täysin sähköisellä kalustolla tehtävien pakettien kotiinkuljetukset kattamaan Helsingin lisäksi Espoon, Vantaan sekä suureen osaan Turkua (20-alkuinen postinumeroalue) ja Tamperetta (33-alkuinen postinumeroalue). Posti tiedotti aiheesta 10.1.

Posti käynnisti vuonna 2021 toimintamallin, jossa paketin vastaanottaja saa tarkan ajan ja reaaliaikaisen karttaseurannan toimitukselleen. Samassa yhteydessä kotiin kuljetuksia, joissa on käytössä tarkentuva toimitusaika ja karttaseuranta, aloitettiin tekemään Helsingissä 100-prosenttisesti sähköautoilla. Nyt vastaava sähköautoilla jakelu siis laajenee edellä mainituille alueille.

Kaikki Postin käyttämä sähkö on uusiutuvaa, joten sähköisellä jakelukalustolla tehtävä pakettien kotijakelu on täysin fossiilitonta. Joulun ruuhkaisimmilla viikoilla, tai esimerkiksi kaluston rikkoontuessa, kotiinkuljetusta saatetaan poikkeuksellisesti joutua tekemään myös muilla kuin sähköautoilla. Tässä tapauksessa ajossa käytettäisiin uusiutuvaa dieseliä.

Osa Postin laajempaa suunnitelmaa

Posti kertoi syksyllä uudesta puhtaan kuljetuskaluston tiekartasta, joka sisältää suunnitelman jopa tuhansien uusien sähkö-, biokaasu- ja vetyautojen käyttöönotosta seuraavan kahdeksan vuoden kuluessa. Sähköpakettiautoja Postilla oli viime vuoden loppuun mennessä jo runsas 200 ja kuluvan vuoden aikana niitä hankitaan satakunta lisää.

"Investoimme merkittävästi uuteen fossiilivapaaseen sähkö-, biokaasu- ja vetykalustoon. Emme halua puhua vähäpäästöisyydestä yleisellä tasolla vaan kerromme mieluummin, kun jokin jakelukokonaisuus kyetään tekemään aidosti ja todistettavasti täysin fossiilivapaasti. Nyt voimme Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kotiin jaettavien pakettien osalta näin sanoa, mistä olemme erityisen iloisia", sanoo tiedotteessa Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Posti on sitoutunut kuljettamaan täysin fossiilivapaasti, alihankittu kuljetus mukaan lukien, vuoteen 2030 mennessä.

JAA