Päämainos

Postilla oli vaikea vuoden alku

Konsernin liikevaihto laski 1,5 prosenttia ja oli 407,5 (413,8) miljoonaa euroa. Liiketulos heikkeni ja oli -18,5 (10,0) miljoonaa euroa eli -4,5 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta.

07.05.2018
Teksti Esko Lukkari

Tuloksen raju pudotus johtuu OpusCapitasta, josta yhtiö teki 30 miljoonan euron alaskirjauksen. Posti tiedotti tuloksestaan 3.5.

OpusCapitan liiketoimintasuunnitelman ja sen toteutumisaikataulun sekä liikearvon arvonalennuksesta tehty 30 miljoonaan euron liikearvon arvonalentumistappiota on kirjattu vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Myös konsernin oikaistu liiketulos heikkeni hieman ja oli 11,5 (15,5) miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia (3,8 %)                 .

Postin ilonaiheena ovat pakettikuljetukset. Suomen ja Baltian pakettivolyymi kasvoi yhteensä 10 prosenttia, josta 21 prosenttia tuli kuluttaja(B2C)-paketeista. Postin kotimaan rahti ilman elintarvikelogistiikkaa kasvoi rahtikirjoissa mitattuna 5 prosenttia. Osoitteellisten kirjeiden määrä laski Suomessa 10 prosenttia.

Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 4,0 prosenttia (4,5 %) kaikista Postin lähetyksistä.

Konsernin vuoden 2018 liikevaihdon ennakoidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla tai heikkenevän hieman. Konsernin oikaistun liiketuloksen ennakoidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla tai heikkenevän hieman. Investointien ilman mahdollisia yritysostoja ja -myyntejä ennakoidaan vähenevän hieman.

JAA