Päämainos
PostNordille neljä biokaasuautoa
Kuljetukset 09.10. 07:15

PostNordille neljä biokaasuautoa

Yhtiön alihankkijalla kuljetusliike A2B:lla on jo 34 biokaasuautoa.

09.10.2019
Teksti Esko Lukkari

PostNord on ottanut Suomessa käyttöön neljä biokaasulla kulkevaa kuljetusautoa. Biokaasu voi vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosentilla.

”Tavoitteenamme on vähentää koko PostNord-konsernin kokonaishiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2009”, sanoo PostNord Oy:n toimitusjohtaja Johanna Starck yhtiön 4.10. julkaisemassa tiedotteessa.

PostNord sanoo vähentäneensä ympäristökuormaansa, vaikka kuljetettavien pakettien määrä on kasvanut voimakkaasti. Yritys edellyttää kumppaneiltaankin ympäristötavoitteisiin sitoutumista. Sen alihankkija kuljetusliike A2B:lla on jo 34 biokaasuautoa.

”Olemme täysin ekologinen kuljetuspalvelu ja ylpeitä edelläkävijäasemastamme. Valitsimme biokaasun vuonna 2011, koska se edusti meille tärkeitä arvoja: ympäristöystävällisyyttä ja kotimaisuutta”, kehuu A2B:n toimitusjohtaja Tero Kakko.

”Kuljetuksemme hoituvat suomalaisista biojätteistä tehdyn, täysin uusiutuvan polttoaineen voimalla”, hän sanoo. 

LNG ja LBG 

Energiayhtiö Gasum rakentaa kaasutankkausasemaverkostoa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Yhtiöllä on Suomessa 33 kaasutankkausasemaa, joista seitsemän Suomessa ja neljä Ruotsissa palvelee myös runkoliikenteen raskaita kuljetuksia. Verkostosta laajenee vuoden 2019 aikana 20 asemaan, joista kahdeksan on Suomessa ja 12 Ruotsissa.

”Erityisesti kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksille nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG) ovat välttämättömyys siirryttäessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Samalla ne tuottavat huomattavia säästöjä polttoainekustannuksissa”, sanoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

LNG ja LBG ovat raskaalle liikenteelle soveltuvia vähäpäästöisiä polttoaineita, joiden avulla on mahdollista vähentää kasvihuonepäästöjen lisäksi lähipäästöjä. PostNordin alihankkija Kuljetus Arto Järvimäki Oy otti käyttöön kaksi Scanian LNG:llä kulkevaa rekkaveturia vuonna 2018.

JAA