Päämainos

Protektionismi iski - Arctiassa yt-neuvottelut

Yhtiön tulos notkahti jo viime vuonna.

22.11.2018
Teksti Esko Lukkari

Kansainvälisen talouden ja merirahtiliikenteen hiljeneminen ovat johtaneet Arctia-konsernissa yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen. Yhtiön tulos notkahti tosin jo viime vuonna.

Arctian mukaan neuvotteluja käydään tuotannollisista ja taloudellisista sekä konsernin mahdollisista rakennemuutoksista johtuvista syistä. Arctia tiedotti asiasta 1.11.

Arctia on tehnyt viime vuotta lukuun ottamatta erittäin hyvää tulosta monta vuotta peräkkäin. Viime vuonna sen tulos painui kuitenkin miinukselle. Vuoden 2017 liikevaihto oli 48,9 miljoonaa euroa (60,7). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (12,9) ja tilikauden tulos -1,4 miljoonaa euroa (9,1).

Vuoden lopussa yhtiö työllisti yhteensä 268 henkilöä (265), josta merihenkilöstöä oli 237 henkilöä (233). Merkittävimmät investoinnit vuonna 2017 olivat jäänmurtaja Kontion telakointi, monitoimimurtaja Fennican telakointi ja elinkaarenpidennys, sekä monitoimimurtaja Nordican nosturin kunnostus.

Kansainvälisten merellisten palveluiden markkinoiden muuttuessa Arctia kertoi jo tuolloin panostavansa markkinointiin ja etsivänsä uusia asiakkuuksia.

Protektionismi puree

Uuden tiedotteen mukaan tänä vuonna jäänmurto-, offshore- ja muiden merellisten palveluiden kysyntä maailmalla on vähentynyt protektionististen toimien johdosta. Rahtaushintojen lasku edellyttää nykyistä parempaa kustannuskilpailukykyä. Arctia Offshore Oy:n tarjoamien palveluiden kysynnän muututtua ja asiakassopimusten vähennyttyä Arctia-konsernin on sopeutettava toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen.

Neuvottelut koskevat koko konsernin henkilöstöä sähköhenkilöstöä ja satamajäänmurron henkilöstöä lukuun ottamatta. Konsernin noin 255 työntekijästä neuvottelujen piirissä on noin 220 henkilöä.

Alustavan arvion mukaan sopeutustoimet, kuten mahdolliset irtisanomiset, lomautukset tai muut vaihtoehtoiset toimenpiteet, alkaisivat huhti-toukokuussa 2019. Henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvottelujen edetessä. Neuvotteluilla tavoitellaan parempaa kannattavuutta, operatiivisten kustannusten pienentämistä sekä jäänmurtoliiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista.

Konsernin päätehtävä on kotimaan talvimerenkulun turvaaminen. Nyt aloitettavien toimien tarkoituksena on huolehtia tämän valmiuden jatkuvuudesta sekä toiminnan tehostamisesta niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä.

Arctia uskoo edelleen, että sen laivastolle ja osaamiselle löytyy kansainvälistä kysyntää. Vaikka offshore-palveluiden kysyntä on vähentynyt, yrityksen muille palveluille kuten tutkimusta tukevalla toiminnalle sekä yhteistyölle uusien kumppaneiden kanssa on tarvetta polaarisilla alueilla.

AVAINSANAT

Arctia

JAA