Päämainos

Puhdas liikkuvuus luo yli 200 000 uutta työpaikkaa EU-maihin

21.02.2018
Teksti Heli Satuli

Cambridge Econometricsin uuden tutkimuksen mukaan siirtyminen fossiilisilla polttoaineilla toimivista ajoneuvoista uusiutuviin energialähteisiin luo jopa 206 000 uutta työpaikkaa Eurooppaan vuoteen 2030 mennessä. 

Siirtyminen päästöttömään liikkuvuuteen mahdollistaisi öljyntuonnin vähentämisen 49 miljardilla eurolla vuonna 2030. Tuontiöljyn korvaaminen kotimaassa tuotetulla energialla mahdollistaisi miljardien eurojen kiertämisen uudelleen Euroopan talouteen. Se auttaisi myös pienentämään autojen hiilidioksidipäästöjä 88 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Samalla pystyttäisiin vähentämään ilmansaasteista aiheutuvia ennenaikaisia kuolemia Euroopassa.  

Uusia työpaikkoja syntyy runsaasti, mutta raportin tekijät huomauttavat, että tämä ei saa peittää alleen isoa rakennemuutosta. Kaikkien osapuolten yhteistyötä tarvitaan sen varmistamiseksi, että työntekijöitä koulutetaan uudelleen.

Vuodesta 2030 alkaen rakennemuutos kasvaa raportin mukaan rajummaksi ja epävarmemmaksi. Esimerkiksi akkujen valmistuspaikalla on huomattava taloudellinen vaikutus, mutta on vaikea ennustaa, kuinka suuri osuus akkujen arvoketjusta on Euroopassa. 

Cambridge Econometricsin tutkimus julkistettiin europarlamentissa Brysselissä järjestetyssä tilaisuudessa. Tutkimuksessa ovat mukana BMW, Nissan-Renault, Michelin ja Valeo sekä useita työmarkkina- ja kuluttajajärjestöjä.

JAA