Päämainos

Puuelementit vähentävät rakennuskustannuksia

Logistiikan osuus rakennuskustannuksista voi olla jopa 12-20 prosenttia.

04.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Materiaalien käsittely rakennustyömaalla vie 14 prosenttia työajasta ja määrittelee jopa 80-prosenttisesti koko rakennusprojektin aikataulun.

Kevyiden puuelementtien avulla rakentamisen logistiikkaa voidaan tehostaa ja materiaalien käsittelyä nopeuttaa. Käytännössä se tarkoittaa pienempää hukkaa. Näin sanoo tiedotteessaan 28.4. puuelementtejä valmistava MetsäWood.

'Materiaalista ja kuljetusvälimatkoista riippuen logistiikan osuus kaikista rakennuskustannuksista voi olla merkittävä, jopa 12–30 prosenttia”, sanoo tiedotteessa Matti Kuittinen, arkkitehti ja Aalto-yliopiston tutkija.

Esivalmistetut kevyet puiset rakennuselementit tehostavat materiaalien käsittelyä.

”Materiaalien käsittely pitäisi minimoida, koska se lisää vain tuotteen kustannuksia, ei sen arvoa. Ihanteellisessa tapauksessa yksittäiset komponentit yhdistettäisiin yhdeksi ”yksikkökuormaksi”, jonka käsittely työmaalla on tehokkaampaa”, sanoo Rune Abrahamsen, Moelven Limtre AS:n toimitusjohtaja. 

Moelven Limtre AS oli pääasiallinen aliurakoitsija maailman korkeimman puurakennuksen, vuonna 2019 valmistuneen Mjøstårnetin rakennusprojektissa Norjan Brumunddalissa. Puinen tornitalo on 18-kerroksinen ja 85,4 metriä korkea.

Merkitys korostuu kaupungeissa 

Kevyemmän logistiikan ja materiaalien käsittelyn tärkeys korostuu kasvavilla kaupunkialueilla. Tehokas logistiikka vähentää melua ja saasteita ja parantaa liikenneturvallisuutta. Sillä on myös myönteinen vaikutus paikalliseen talouteen.

Esimerkiksi Pariisin pääpoliisiaseman laajennuksen rakenteet oli koottava nopeasti, sillä työmaa sijaitsi vilkkaalla alueella Pariisin vanhassa keskustassa. Esivalmistetut elementit tuotiin työmaalle yöllä ja pystytettiin päivällä. Kevyitä puuelementtejä voitiin käsitellä työmaalla ilman raskasta kalustoa, minkä ansiosta projektissa saatiin minimoitua rakennustyön haitat vilkkaalle keskusta-alueelle.

JAA