Päämainos

Raideliikenteelle vauhtia viidellä hankeyhtiöllä

Valtion ohella kuntia ja mahdollisesti muitakin sijoittajia tulossa mukaan yhtiöihin.

06.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Hallitus perustaa Suomen rautatietoimialan kehittämistä vauhdittamaan valtion omistaman konserniyhtiön ja sille viisi tytäryhtiötä, joissa mukana on kaupunkeja ja kuntia ja mahdollisesti muitakin hankkeista kiinnostuneita tahoja.

Suurilla investointihankkeilla ja hankeyhtiöillä ei ole hallituksen mukaan edellytyksiä edetä, ellei raiteilla tapahtuvaa liikennöintiä voida kilpailuttaa. Liikenteen kilpailuttaminen on siten yksi edellytys infrahankkeiden rahoitukselle.

Perustettava osakeyhtiö, Oy Suomen Rata Ab (työnimi), muodostaa konsernin perustamalla seuraavat tytäryhtiöt:

- Hankeyhtiö Suomi-rata,

- Hankeyhtiö Turun tunnin juna,

- Kalustoyhtiö,

- Kiinteistöyhtiö ja

- Rail Baltica -yhtiö.

Lvm tiedotti uusista hankeyhtiöistä 1.2.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen tavoitteena on tehdä junamatkustamisesta houkuttelevampi vaihtoehto yksityisautoilulle ja näin edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lvm:n mukaan kilpailulla rautateiden henkilöliikennepalvelujen tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi perustetaan valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Osakeyhtiö perustetaan minimiosakepääomalla liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Suurilla investointihankkeilla ja hankeyhtiöillä ei ole edellytyksiä edetä, ellei raiteilla tapahtuvaa liikennöintiä voida kilpailuttaa. Liikenteen kilpailuttaminen on yksi edellytys infrahankkeiden rahoitukselle.

AVAINSANAT

Raideliikenne

JAA