Päämainos
Rajaliikenteessä jatkoa ennakkovaraukselle
Kuljetukset 28.04. 05:00

Rajaliikenteessä jatkoa ennakkovaraukselle

Jatkossa ennakkovarausjärjestelmä voisi mahdollistaa automaattisen rekisterikilpien tunnistuksen.

28.04.2021
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa jatkaa rajaliikenteen ennakkovarauspalvelua Vaalimaalla ja laajentaa sen käyttöä muillekin Suomen ja Venäjän välisille maantieraja-asemille. 

Vuonna 2014 kokeiluna alkaneella rajaliikenteen ennakkovaraus- ja jonotusjärjestelmällä testattiin, miten sillä voidaan tasoittaa raskaan liikenteen liikennemääriä ja vähentää jonotusta.

LVM tiedotti asiasta 21.4.

Ministeriö on lähettänyt lakia koskevan muutosehdotuksen lausunnoille. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun jatkaminen. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkatyönä. Tarkoitus on, että muutokset tulisivat voimaan 1.7.

LVM haluaa samalla selkeyttää henkilötietojen käsittelyä ja eri toimijoiden vastuita rajanylitysliikenteen hallinnassa ja ohjaamisessa. Jatkossa järjestelmää voitaisiin myös kehittää mahdollistamalla automaattinen rekisterikilpien tunnistus.

Raja oli pahasti tukossa

Ennakkovarauspalvelulla varmistetaan tavaraliikenteen ja sen tullitoimenpiteiden ja rajatarkastusten sujuvuus itärajan rajanylityspaikoilla. Vaalimaalla oli 2000-luvulla useiden kymmenien kilometrien rekkajonoja, joiden poistamiseksi rajaliikennettä oli tarve sujuvoittaa. 

Ennakkovarauspalvelussa raskaan liikenteen kuljettajat varaavat etukäteen aikaikkunan rajatarkastukseen. Vuonna 2014 alkaneella kokeiluhankkeella saavutettiin asetetut tavoitteet tavaraliikenteen sujuvoittamisesta.

Lausuntoaika lakiluonnoksesta päättyy 3.5.2021. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

JAA