Rajat ylittävän liikenteen rajoitukset jatkuvat

Rajoitus ei koske kuitenkaan kuljetusvälineiden miehistöä eikä kuljetusvälineitä.

12.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä sekä henkilöliikenteessä aina 14.6. saakka. Kaikki Suomeen palaavat joutuvat karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi maahan saapumisesta

Rajoitukset tulivat voimaan 19.3. 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 14.5. alkaen Schengenin sisärajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Traficom tiedotti asiasta 8.5.

Schengenin ulkorajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-maihin tai niiden kautta, kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen, muu välttämätön liikenne.

Ulkomaille ”ei pidä” matkustaa

Käytännössä kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on sallittua vain Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ja Suomessa muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla sekä Schengenin sisärajojen kautta työssä käyvillä. Lisäksi sallitaan muussa EU- tai Schengen- valtiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta. 

Valtioneuvoston mukaan Suomessa asuvien ”ei pidä” matkustaa ulkomaille. Julkisuudessa suurta huomioita on herättänyt Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan suuntautunut suomalaisten ostosliikenne, jossa valtioneuvoston ohjetta ei ole noudatettu.

Rajoitus ei koske kuljetusvälineiden miehistöä eikä kuljetusvälineitä. Mikäli kuljetusvälineen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkustajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä kuvatuin perustein.

Vastuu on yrityksellä

Ulkomaalaislain mukaan tilanteessa, jossa sisärajojen valvonta on palautettu, liikenteenharjoittaja on velvollinen varmistamaan, että heidän asiakkaansa maahantulolle on perusteet. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vrk ajaksi maahan saapumisesta. Se ei koske kuljetusvälineiden miehistöä heidän jatkaessaan työssään Suomen alueella.

Rajoitus koskee taksiliikennettäkin, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä. 

Liikenteenharjoittajaa, jolle on viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittiliikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.  

JAA