Päämainos
Ramboll jatkaa Itäradan hankesuunnittelua
Kuljetukset 23.02. 07:21

Ramboll jatkaa Itäradan hankesuunnittelua

Yhtiö vastaa alustavassa yleissuunnittelussa rata-, tie-, geo- ja tunnelisuunnittelusta.

23.02.2024
Teksti Esko Lukkari

Ramboll jatkaa Itäradan hankesuunnittelua. Yhtiö vastaa alustavan yleissuunnittelun osalta mm. rata-, tie-, geo- ja tunnelisuunnittelusta. Itärata on yksi Suomen uusista nopeita junayhteyksiä varten rakennettavista uusista radoista.

Itäradan YVA:n ja alustavan yleissuunnittelun tavoitteena on löytää taloudellisesti järkevä ja ympäristövaikutuksiltaan vähimmin haitallinen ratkaisu. Tämä suunnittelutoimeksianto on Itärata Oy:n ensimmäinen EU-kynnysarvon ylittävä erityisalojen palveluhankinta. Rambollin alikonsulttina hankkeessa toimii Sitowise.

Ramboll tiedotti asiasta 17.2.

Rata kaksiraiteiseksi

Hankkeessa suunnitellaan uusi nopean henkilöjunaliikenteen mahdollistava kaksiraiteinen yhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan rakentamisvalmiuteen saakka.

Yhteys mahdollistaa nykyistä nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Eri linjausvaihtoehdot kulkevat Vantaan, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Porvoon, Loviisan, Myrskylän, Lapinjärven ja Kouvolan alueella.

Alustava yleissuunnitelma sisältää ratateknisen suunnittelun ja selvitykset ja YVA-menettelyn esiteltävien linjausvaihtoehtojen osalta. YVA-selostuksen on tarkoitus valmistua viimeistään vuoden 2026 alussa.

”Tässä suunnitteluvaiheessa tutkimme ja tarkennamme ratalinjausvaihtoehtoja ja selvitämme niiden ympäristövaikutuksia. Ratalinjausvaihtoehtoihin vaikuttavat alueen luonto- ja muiden arvojen ohella myös alueen kiinteistönomistajien ja muiden sidosryhmien tarpeet ja intressit”, Rambollin projektipäällikkö Markku Salo sanoo tiedotteessa.

Rata on vaativa YVA-menettely

”Erityisen haastavaa on suunnitella rata alueelle, jossa ei aiemmin ole rautatietä ollut. Teknisten ja taloudellisten haasteiden ratkaisun ohella haitallisten ympäristövaikutusten minimointi on suunnittelun keskeinen tavoite. Porvoon uuden aseman sijainnilla tulee olemaan merkittävä vaikutus koko keskustan alueen kehittämisessä”, Salo sanoo.

Porvoon Kuninkaanportin alueella sijaitsee maanpäällisen aseman mahdollinen sijainti, jonka lisäksi vaihtoehtoina on kaksi eri sijaintia maanalaisella asemalle keskustan alueella. Porvoon jälkeen reittivaihtoehdot kulkevat Koskenkylään ja sieltä edelleen Elimäelle, jossa eri reittivaihtoehdot yhtyvät ja liittyvät Lahti-Kouvola-rataan Korian kohdalla.

Itäradan YVA:n ja alustavan yleissuunnittelun päätavoitteena on löytää taloudellisesti järkevä ja ympäristövaikutuksiltaan vähimmin haitallinen ratkaisu. Tämä suunnittelutoimeksianto on Itärata Oy:n ensimmäinen EU-kynnysarvon ylittävä erityisalojen palveluhankinta. Rambollin alikonsulttina hankkeessa toimii Sitowise.

JAA