Päämainos
Kuvituskuva
Kuljetukset 24.06. 08:10

Kuvituskuva

Rantarata poikki viisi viikkoa juhannuksesta

Espoon kaupunkiradan rakennustöiden katkaisema liikenne korvataan busseilla.

24.06.2024
Teksti Esko Lukkari kuvat VR / Rami Salle

Espoon kaupunkiradan rakennustyöt katkaisevat rantaradan liikenteen juhannuksesta alkaen viiden viikon ajaksi. Junaliikenne Espoon Leppävaaran länsipuolella korvataan busseilla.

Espoon kaupunkirata -hankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta ja parannetaan asema-alueita rantaradalla Leppävaaran ja Kauklahden välillä. Hankkeen myötä rantaradan kauko- ja lähijunaliikenne erotellaan omille raiteilleen, minkä ansiosta junaliikenne sujuvoituu, häiriöt vähenevät, täsmällisyys paranee ja radan kapasiteetti lisääntyy.

Väylävirasto tiedotti asiasta 13.6.

Silta- ja pohjatöitä

Espoon kaupunkiradan rakennustyöt katkaisevat rantaradan, sillä työt ulottuvat myös normaalisti liikenteellä olevien raiteiden kohdalle. Töitä tehdään siis siinä, missä juna normaalisti kulkisi.

"Uudet lisäraiteet risteävät nykyisten raiteiden kanssa, minkä vuoksi osa nykyisistä raiteista ja niihin liittyvistä sähköratarakenteista joudutaan purkamaan. Muun muassa silta- ja pohjanvahvistustyöt ovat myös sellaisia, että ne ulottuvat kaikkien neljän raiteen alle", hankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvall Väylävirastosta sanoo tiedotteessa.

Toinen pitkää liikennekatkoa perustelu on turvallisuus. Lisäraiteiden rakentaminen vaatii useassa kohdassa kallion louhintaa ja pohjanvahvistuksia sekä uusien siltojen rakentamista. Erityisesti louhintoihin liittyvät työ- ja liikenneturvallisuusseikat edellyttävät junaliikenteen pysäyttämistä töiden ajaksi.

”Tämän kesän räjäytys- ja louhintatöiden merkittävimmät kohteet ovat kallioleikkaukset Kilon aseman itäpuolella, Tuomarilan aseman länsipuolella ja Espoon keskuksen länsipuolella. Valmistelevat työt kohteissa ovat jo käynnissä, jotta varsinaiset louhintatyöt voidaan tehdä sujuvasti”, Rosenvall kertoo.

Mustionjoen ratasilta

Liikennekatkon aikana Väylävirasto teettää Espoon kaupunkiradan lisäksi töitä muissakin rantaradan kohteissa. Esimerkiksi Raaseporissa sijaitsevan Mustionjoen ratasillan vesieristys uusitaan ja Salossa sijaitseva Märjänmäen ratatunneli kunnostetaan.

Viiden viikon liikennekatko näin laajalla rataosalla on poikkeuksellinen, eikä Rosenvall muista, että vastaavaa olisi tässä laajuudessa koskaan aiemmin toteutettu. Yleensä tavaraliikenne estää pitkän liikennekatkon järjestämisen, sillä kaikkea kuljetusta ei ole mahdollista siirtää kumipyörille. Rantaradalla tavaraliikennettä on vain vähän.

"Liikennekatkon suunnittelu aloitettiin jo kolmisen vuotta sitten, hyvässä yhteistyössä matkustajaliikenteen operaattoreiden HSL:n ja VR:n kanssa. Rakentamissuunnittelussa tehtäviä teknisiä ratkaisuja on voitu ohjata niin, että katkoja päästään hyödyntämään täysimääräisesti. Eli kun yleensä mietitään ensin mitä tehdään ja sen jälkeen miten tehdään, niin nyt on tehty toisinpäin", Rosenvall sanoo.

Pitkän katkon sijoittaminen matkustajaliikenteen kannalta hiljaisempaan kesäkauteen oli operaattoreiden toive. Pitkä yhtenäinen katko on myös matkustajien kannalta selkeämpi ratkaisu kuin monista lyhyistä katkoista koostuva tilkkutäkki. Lisäksi korvaavaa liikennettä on helpompi järjestää yhtäjaksoisesti kuin vaihteleviin ja erimittaisiin viikonloppukatkoihin.

Samalla sapluunalla tulevat kesät

Pitkä liikennekatko on tarkoitus toistaa myös kolmena tulevana kesänä, viimeisen kerran vuonna 2027. Katkojen välissä töitä edistetään raiteiden ulkopuolisilla alueilla.

"Katkojen aikataulun lyöminen lukkoon näin hyvissä ajoin etukäteen on äärimmäisen tärkeää hankkeen sujuvan toteutuksen kannalta. Nyt voimme suunnitella katkojen aikana tehtävät työt mahdollisimman hyvin ennalta ja jaksottaa työt useammalle vuodelle", toteaa Rosenvall.

JAA