Päämainos
Raportti: Digitaalisuus ei hävitä huolitsijoita
Kuljetukset 11.09. 14:20

Raportti: Digitaalisuus ei hävitä huolitsijoita

Verkkoalustat eivät pysty vastaamaan suurten toimijoiden tarpeisiin.

11.09.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Transport Intelligence

Ennusteet, joiden mukaan digitaaliset alustat tekevät perinteisten rahtihuolitsijoiden työn tarpeettomaksi, eivät pidä paikkaansa. Teknologian vaikutukset huolinta-alalla saattavat olla yliarvioituja. Näin väitetään äskettäin julkaistussa Transport Intelligencen Global Freight Forwarding 2018 -raportissa. Raporttiin haastateltiin 20 suurta huolitsijaa ympäri maailman ja useita verkkoalustoja. Raportin mukaan digitaalisuus ei muuta alaa niin paljon, kuin uskotaan.

Raportissa todetaan, että online-huolintapalvelut ovat tärkeitä innovaatioita palveluna ja kokemuksena. Mutta samaan hengenvetoon raportti muistuttaa, että periaatteiden tasolla huolinnan toiminnot ovat pysyneet suhteellisen ennallaan.
"Huolinta on edelleen luottamuksen ja kestävien suhteiden rakentamista. Se on prosessi, jossa hankitaan tilaa ja volyymejä sekä varmistetaan, että tavarat saapuvat määränpäähänsä ajoissa ja hyvässä kunnossa".

Automaatio ei ole joustavaa

Huolinnan vetovoima perustuu asiakkaiden joustavuustarpeisiin kuljetusten käsittelyssä. Ja joustavuuden tarve vain kasvaa tulevaisuudessa. Raportissa huomautetaan, että automaatio on perusluonteeltaan suhteellisen jäykkää ja standardoitua ja tämä voi aiheuttaa ongelmia toimitusketjussa.

"Haastateltavien yhteinen viesti oli, että alustapalvelut eivät ole kanava, jonka kautta suuret rahdinantajat hallinnoivat globaaleja tai alueellisia tarpeitaan", Global Freight Forwarding 2018 -raportti linjaa.

Suuret toimijat, joilla on monimutkaisia, monen tyyppisiä ja monivuotisia vaatimuksia, jatkavat vanhalla mallilla eli lähettävät tarjouspyynnön logistisista tarpeistaan ja pyytävät huolitsijoilta tarjouksia, joista sitten neuvotellaan. Lisäksi monet raportissa haastatellut asiantuntijat uskoivat, että verkkoalustat eivät myöskään sovi uusille yrityksille, jotka usein tarvitsevat "kädestä pitämistä".

Raportin mukaan sähköiset huolinta-alustat palvelevat parhaiten pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat palveluita maasta toiseen tapahtuvia kuljetuksia varten kuten meri- tai lentorahtipalvelun varaamista.

"Yksinkertaisuus ja reagointikyky ovat usein tärkeimpiä tekijöitä, kun pk-yritys valitsee huolintapalvelua ja siksi online-huolitsija voi olla paras vaihtoehto", raportissa todetaan.

Liika avoimuus syö marginaaleja

Silti raportti kyseenalaistaa verkkoalustojen kannattavuuden ja huomauttaa, että alustojen avoimuus kutistaa liiketoiminnan marginaaleja. "Ylivoimainen" osa haastatelluista ilmoitti, että voitto per teu oli laskenut ja laskee tulevaisuudessa edelleen.

Kuitenkin palvelukustannusten pitäisi laskea, koska online-varaus aiheuttaa pienemmät prosessikustannukset verrattuna perinteiseen huolintaan. Raportti ennustaa, että vain osa verkkoalustoista löytää kestävän liiketoimintamallin. Alustat ovat muuttaneet suurimpien huolitsijoiden strategioita, mutta kaikki viittaa raportin mukaan siihen, että ne eivät muodosta uhkaa perinteisten huolintapalveluiden olemassaololle.

JAA