Noin 86 prosenttia Suomen tavaravirroista kulkee maanteitse. Maantiekuljetusten osuus Suomen kokonaispäästöistä on noin seitsemän prosenttia.
Kuljetukset 21.04. 11:33

Noin 86 prosenttia Suomen tavaravirroista kulkee maanteitse. Maantiekuljetusten osuus Suomen kokonaispäästöistä on noin seitsemän prosenttia.

”Raskaan liikenteen päästöt alas Ruotsin mallilla”

SKAL vetoaa kehysriiheen uusiutuvan dieselin valmisteveron poistamiseksi.

21.04.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

SKAL esittää kehysriihessä istuvalle hallitukselle Ruotsin mallia liikennepäästöjen alentamiseen. Ruotsissa dieseliä myydään ilman valmisteveroa ja SKAL:n mukaan mallista saadut kokemukset ovat hyviä.

Logistiikka-ala ehdotti Ruotsin mallin käyttöä hallitukselle jo viime syksynä 10.9.2020. Tuolloin vetoomuksen allekirjoittivat SKAL:n ohella myös Neste, Posti, DB Schenker ja Niemi Palvelut.

Ruotsissa uusiutuvasta dieselistä on tehty edullisempaa vapauttamalla se valmisteverosta silloin, kun sitä myydään polttoaineyhtiöitä sitovan niin sanotun jakeluvelvoitteen päälle. Kuljetuskalustossa, joka siirtyisi käyttämään yksinomaan valmisteverotonta uusiutuvaa dieseliä, päästöt vähenisivät SKAL:n mukaan jopa 90 prosentilla.

SKAL tiedotti asiasta 21.4.

SKAL:n mielestä Suomen on uudistettava liikenteen veromalli, jotta päästöt saadaan alas, ja estettävä kansallisen kilpailukyvyn romahtaminen. Yhtälö ratkaistaan sen mukaan nopeimmin tankkaamalla nykyiseen kuljetuskalustoon ympäristöystävällistä uusiutuvaa dieseliä. 

Noin 86 prosenttia Suomen tavaravirroista kulkee maanteitse. Maantiekuljetusten osuus Suomen kokonaispäästöistä on noin seitsemän prosenttia. Diesel on vielä pitkään ainoa mahdollinen käyttövoima raskaimmissa kuljetuksissa. Siksi uusiutuvan dieselin tukeminen on kestävä raskaan liikenteen päästövähennyskeino.

SKAL:lla on kehysriiheen myös kaksi työllisyysviestiä:

Kotitalousvähennyksen ulottaminen muuttokuljetuksiin synnyttäisi 1 000 – 2 000 uutta työpaikkaa. Muutos edistäisi työvoiman liikkuvuutta ja torjuisi harmaata taloutta.

Tiestön parantaminen päällystämällä 4 000 tiekilometriä vuodessa parantaisi liikenneturvallisuutta ja lisäisi työllisyyttä infrarakentamisen ja kuljetusten tehtävissä.

Liikenteen päästöjen vähentäminen ja verotuksen uudistaminen näkyvät voimakkaasti Suomen logistiikassa lähivuosina. SKAL odottaa Suomelta pitkäjänteisiä ratkaisuja ja ennustettavuutta, kun kuljetusyritykset suunnittelevat tulevaisuuden investointejaan.

”Ruotsin malli alentaa aidosti päästöjä ja sillä on voimakas myönteinen ohjausvaikutus yrityksiin. Sen rinnalla näen vaikutuksiltaan vahvana tiestön kunnon parantamisen. Hyväkuntoinen tie on ilmastoteko, joka parantaa myös liikenneturvallisuutta”, sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Jakeluvelvoite tarkoittaa uusiutuvan polttoaineen osuutta kaikesta myydystä polttoaineesta. Jakeluvelvoite on nyt 20 prosenttia ja vuoteen 2030 mennessä se nousee 30 prosenttiin.

AVAINSANAT

SKAL ry

JAA

LUETUIMMAT