Päämainos

Rauanheimo ja Hangon Satama yhteistyöhön

Koverharin teollisuussatamasta aiotaan tehdä merkittävä bulkkikuljetusten satama.

24.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Hangon Satama ja satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab ovat tehneet aiesopimuksen pitkäaikaisesta Koverharin satamaa koskevasta yhteistyöstä. Tavoitteena on kehittää Koverharin satamasta iso bulkkituotesatama.

Osapuolten tavoitteena tehdä Koverharista kustannustehokas ja kilpailukykyinen rahtisatama sekä transito- että kotimaanliikenteelle ja eri tuotesegmenteille.

Hangon Satama tiedotti asiasta 15.1.

Yhtiöiden tarkoituksena on heti Nordstream 2 hankkeen päätyttyä Koverharissa syksyllä 2019, käynnistää laajamittaista irtolastien (bulk) käsittelyä sekä näiden laivauksia Koverharin kautta.

Tarkoituksena on ensimmäisen 12 kuukauden aikana käsitellä n. 1,5 miljoonaa tonnia erilaisia bulkkituotteita Koverharissa. Varsinaiset sopimusneuvottelut loppuasiakkaiden kanssa ovat jo loppusuoralla.

Rauanheimo toimii jo Kotkan, Kokkolan ja Porin satamissa, joiden kautta kuljetaan venäläisiä bulkkituotteita maailmalle.

Hangon rata kunnostettava

Pääosin Koverhariin tulevat tavaravirrat saapuvat satamaan rautateitse. Sen vuoksi Hanko-Hyvinkää radan kunnostusta ja sähköistys halutaan saattaa ajan tasalle nopeutetussa aikataulussa. Osapuolet panostavat yhteisesti ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa tähän.

Rauanheimo Oy investoi Koverhariin lastinkäsittelylaitteisiin ja Hangon Satama Oy perusinfraan. Hangon Sataman osalta investoinnit liikenteen aloitusvaiheessa ovat suhteellisen pienet. Liikenteen kasvaessa satamaa ja alueita laajennetaan yhteistyössä. Näiden toimenpiteiden järjestely tapahtuu molempien osapuolten intressejä kunnioittaen ja pohjautuu yhteisiin sopimuksiin.

Yhteistyö Hangon Satama Oy:n ja Rauanheimo Oy:n välillä ei rajoita muiden toimijoiden tuloa tai toimintaa Koverharin sataman alueella.

Rauanheimo kuuluu Backman&Trummer Groupiin. Yhtiö on nopeasti noussut merkittäväksi satamaoperaattoriksi Suomessa ja se on erikoistunut bulkkitavarakuljetuksiin. Yhtiö vastaa muun muassa venäläisen hiilen transitokuljetuksista Suomen kautta.

Rauanheimon liikevaihto vuonna 2017 oli noin 85,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa. Yhtiössä oli tuolloin 135 työntekijää.

Rauanheimo Ab osti vuoden 2018 maaliskuussa  Stevecon bulk-liiketoiminnan ja –terminaalit Kotkassa.

JAA