Päämainos
Rauman satama ylti plussalle viime vuonna
Kuljetukset 18.01. 07:47

Rauman satama ylti plussalle viime vuonna

Tärkeä konttisatamaliikenne jäi tosin neljä prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.

18.01.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Rauman Satama

Rauman satama pinnisti viime vuoden satamaliikenteessään pienelle plussalle. Metsäteollisuuden vienti sekä tuontiliikenteen kasvu nostivat toimitusjohtaja Janne Virran mukaan liikenteen reilun prosentin verran edellisvuotta suuremmaksi 

”Liikenne ennuste ylittyi selvästi sellun paperin ja sahatavaran osalta”, Virta sanoo Rauman Satama Oy:n 11.1. julkaisemassa tiedotteessa.

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä 5,1 milj. tonnia, jossa on kasvua 1,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikennemäärän pienoinen kasvu johtuu, metsäteollisuuden viennin oletettua paremmista lukemista sekä tuontiliikenteen lisääntymisestä. Tuonnissa kappaletavara (mm. metallit, koneet ja laitteet) kasvoi selkeästi aiempaan vuoteen verrattuna. 

Konttiliikenne supistui  

Vuonna 2021 kuljetettiin Rauman kautta noin 210 000 konttiyksikköä (TEU), tämä merkitsee noin 4 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Rauma on yksi Suomen kolmesta tärkeimmästä konttiliikennesatamasta.

Konteissa kuljetetun tavaran määrä laski reilut kaksi prosenttia. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,4 milj. tonnia (+3,2 %), tuontia 1,6 milj. tonnia (+9,4 %) ja kotimaan liikennettä 0,066 milj. tonnia (-73 %). Laivakäyntejä oli 952 kappaletta, joka oli 8 enemmän kuin vuonna 2020.  Laivojen keskikoko laski jonkun verran, koska alusten yhteenlaskettu vetoisuusluku oli 9 % edellisvuotta pienempi.

”Petäjäkseen rakennettavien uusien kenttäalueiden viimeinen vaihe (P4) luovutettiin urakoitsijalta satamayhtiön käyttöön loppuvuodesta. Kyseisen alueen päällystystyöt toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Järviluodon tieyhteys on jo rakennettu ja viimeistelytyöt saatetaan loppuun tammikuun loppuun mennessä. Tietä voidaan käyttää Järviluodon tulevaisuuden valmistelu ja maanrakennustöihin ”, Virta sanoo.

AVAINSANAT

Rauman Satama

JAA