Rauman satamaliikenne tippui kymmenyksen

Petäksen Länsilaituri viivästyy laiturin luvituksesta tehdyn valituksen takia.

13.08.2020
Teksti Esko Lukkari

”Korona on vaikuttanut merkittävästi vientiteollisuuden laivausmääriin ja se näkyy satamassa” sanoo Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti

Erityisen suuri pudotus, peräti 30 prosenttia, on ollut paperin viennissä ja paperiteollisuuden raaka-aineiden tuonnissa. Sataman valopilkkuna on sellun vienti, joka on edellisen vuoden tasolla ja kappaletavaran vienti ja tuonti, jotka ovat edellistä vuotta korkeammalla tasolla.

Rauman Satama tiedotti puolivuotisluvuistaan 23.7. 

Rauman sataman liikenne oli vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä 2,7 miljoonaa tonnia, jossa on laskua noin 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Kotimaan liikenne ilonaiheena

Alkuvuonna 2020 kuljetettiin Rauman kautta noin 117 800 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 10 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä laski saman verran. Satamaliikenteestä vientiä oli 1,7 milj. tonnia (-17,3%), tuontia 0,8 milj. tonnia (-13,5 %) ja kotimaan liikennettä 0,2 milj. tonnia (+888 %). 

Kotimaan liikenteen kasvu selittyy öljytuotelaivauksilla. Laivakäyntejä oli 477, joka oli 36 vähemmän kuin alkuvuonna 2019. Laivojen koko oli kuitenkin kasvussa ja alusten vetoisuusluku suureni kolme prosenttia.

Raumalla jatkuvat vuonna 2016 aloitetut satamainvestoinnit. Petäjäkseen rakennettavat seuraavat kenttäalueet saadaan käyttöön alkukesästä 2021 ja loput syksyllä 2021. Tänä vuonna aloitettavaksi suunniteltu Petäksen Länsilaiturin rakentaminen viivästyy laiturin luvituksesta tehdyn valituksen takia. Laituri saataneen käyttöön viimeistään vuonna 2025.

JAA