Päämainos

Rautatieliikenne kasvoi vahvasti vuonna 2017

20.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Rautateiden tavaraliikenteen kuljetusmäärät kasvoivat vuonna 2017 jo toisena vuotena perättäin. Tavaraliikenteessä kasvua oli sekä kotimaan kuljetuksissa että kansainvälisissä kuljetuksissa. Kasvu jatkui myös rautateiden henkilöliikenteessä.

Rautateillä oli vuonna 2017 tavarakuljetuksia 38,5 miljoonaa tonnia, mikä on kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Läpikulku- eli transitokuljetuksia oli yli seitsemän miljoonaa tonnia, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näin transitoliikenne on noussut takavuosien aallonpohjastaan. Tavaraliikennettä rataverkolla liikennöivät VR Transpoint ja Fenniarail.

Transitoliikenteen kaksi merkittävintä satamaa ovat HaminaKotka ja Kokkola. Etenkin Kokkolan kautta kulkeva liikenne on kasvanut nopeasti viime vuosina.

Myös rautateiden henkilöliikenteessä kasvu jatkui. Lähiliikenteessä tehtiin viime vuonna 72,7 miljoonaa matkaa, joten kasvua edelliseen vuoteen verrattuna syntyi neljä prosenttia. Kaukoliikenteessä matkoja oli 13,0 miljoonaa, eli kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kaukoliikenteessä kotimaan matkat lisääntyivät seitsemän prosenttia ja Suomen ja Venäjän väliset kansainväliset matkat yli 20 prosenttia. Kaikkiaan rautateillä tehtiin 85,7 miljoonaa matkaa, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös kaukoliikennematkojen keskimääräinen pituus kasvoi selvästi.

JAA