Rekisteröinnit kääntyivät syyskuussa kasvuun

Uudet autot ovat selvästi aiempaa vähäpäästöisempiä ja käyttävät vähemmän polttoainetta.

08.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Syyskuussa ensirekisteröitiin 8 436 henkilöautoa. Se on 29,1 prosenttia viime vuoden syyskuuta enemmän. Kasvua selittää viime vuoden syyskuun rekisteröintinotkahdus, joka johtui voimaan astuneesta päästöjen ja kulutuksen mittaustavan muutoksesta eli ns. WLTP-mittauksen käyttöönotosta. 

Alkuvuoden aikana uusia autoja on rekisteröity 87 929, joka on silti 10,0 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.

Autoalan Tiedotuskeskus tiedotti luvuista 1.10.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin syyskuussa 935, joka on 23 prosenttia viime vuoden syyskuuta vähemmän. Notkahduksen taustalla on syyskuussa voimaan tullut WLTP-mittaustapa. Pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 11 430, joka on 3,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.

Vain raskaat kuorma-autot

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin syyskuussa 293, joka on 6,1 prosenttia viime vuoden syyskuuta vähemmän. Alkuvuoden aikana kuorma-autoja on ensirekisteröity 3 133, joka on 8,5 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. 

Raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 2 303. Määrä on 5,2 prosenttia viime vuotta suurempi. Alle 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna ensirekisteröity 830, joka on 19,1 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuuta enemmän.

Syyskuussa ensirekisteröitiin 29 linja-autoa. Linja-autoja on tämän vuoden aikana ensirekisteröity 409, eli 4,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Polttoainekulutus pienentynyt

Uusien autojen polttoaineenkulutuksen aleneminen on viime vuosina vähentänyt moottoribensiinin kysyntää. Moottoribensiiniä on Tilastokeskuksen mukaan myyty tammi-elokuussa noin 2,2 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Myös dieselpolttonesteen myynti on alentunut noin 1,2 prosenttia viime vuoteen nähden. Tieliikenteessä käytettävästi dieselpolttonesteestä suurin osa – noin kolme neljännestä – käytetään kuorma-, linja- ja pakettiautoliikenteessä ja noin neljännes henkilöautoliikenteessä. Dieselpolttonesteen kysynnän väheneminen johtuu ensisijaisesti tavaraliikenteen suoritteen vähenemisestä viime vuoteen verrattuna.

Päästöt putoavat

Uusien autojen polttoaineenkulutuksen aleneminen näkyy myös ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen alenemisena. Tänä vuonna ensirekisteröityjen autojen hiilidioksidipäästöt ovat uudella WLTP-mittaustavalla mitattuna olleet noin 141,2 g/km. NEDC-mittaustasolla ilmaistuna keskipäästöt ovat 118,0 g/km. Vielä vuonna 2010 keskipäästöt olivat 149,6 g/km ja vuonna 2015 keskimäärin 123,6 g/km.

Vuonna 2018 uusien autojen keskipäästöt laskivat 117,4 grammaan kilometrille, koska viime vuonna toteutettu romutuspalkkio lisäsi vähäpäästöisten autojen kysyntää. Romutuspalkkiossa uuden auton hankinnassa päästörajana oli 110 g/km. Ilman romutuspalkkiota viime vuonna ensirekisteröityjen autojen keskipäästöt olisivat olleet 118,4 g/km. 

Romutuspalkkiokampanjan aikana kierrätettiin noin 6 700 elinkaarensa päässä ollutta autoa, jotka korvautuivat autoilla, joiden keskipäästöt olivat 100,1 g/km. Romutuspalkkiossa kierrätettyjen vanhojen autojen keskipäästöt olivat keskimäärin 169,6 g/km.

JAA