Päämainos
Roboteista apua Saksan työvoimapulaan
Sisälogistiikka 11.10. 12:11

Roboteista apua Saksan työvoimapulaan

Ammattiliitot toivottavat automatisaation tervetulleeksi Saksassa.

11.10.2017
Teksti Heli Satuli kuvat ABB

Roboteista ja automaatiosta ei voi keskustella mainitsematta uhkaa niiden viemistä työpaikoista. Toisin on Saksassa.  

Saksan työntekijäliitot toivottavat robotit avoimesti tervetulleeksi työmarkkinoille. Ammattiliitot eivät ole enää huolissaan, että automaatio vie autoteollisuuden ja muiden keskeisten teollisuudenalojen työpaikat. Sen sijaan ne ymmärtävät, että digitalisaatio muuttaa työn luonnetta vääjäämättä ja perustavanlaatuisella tavalla.  

"Ainoa keino vaikuttaa muutokseen on hyväksyä se. Jos emme nyt reagoi kehitykseen ja aktiivisesti muokkaa digitalisaatiota, se muokkaa meidät", toteaa Saksan ammattiliittojen keskusliiton vanhempi asiantuntija Wolfgang Lutterbach.  

Politico-lehden tilaisuudessa puhuneen Lutterbachin mukaan robotit ja automaatio ovat Saksan työmarkkinoille siunaus, koska ne helpottavat alati pahenevaa pulaa osaavista työntekijöistä. Vuoteen 2030 mennessä Saksan työmarkkinoilla on kolme miljoonaa koulutettua työntekijää liian vähän. Digitalisaatio pystyy parhaimmillaankin hoitamaan vain osan näistä töistä.   

Ammattiliitot pohtivat uutta rooliaan

Saksan voimakkaat ammattiliitot ovat yli sadan vuoden ajan varmistaneet autonvalmistajien ja muiden alojen työntekijöille reilut työolosuhteet. Nyt niiden kannatus ja sitä kautta valta-asema työmarkkinoilla on kuitenkin sulanut. Alle 16 prosenttia Saksan työvoimasta kuuluu enää ammattiliittoihin, kun vielä 20 vuotta sitten niihin kuului 40 prosenttia työvoimasta. Vahvin asema ammattiliitoilla on metalliteollisuudessa.

Ammattiliittojen johto ei ole jäänyt odottamaan, millainen rooli niille jää digitalisoituneessa maailmassa. Selviytyäkseen hengissä ja suojellakseen työntekijöitä jatkossakin ammattiliittojen on Lutterbachin mukaan ymmärrettävä, millainen on digitaalisen maailman työntekijä. Olennaista on myös se, miten liitot varmistavat nykyistä paremmin, että jäsenet säilyttävät työnsä.  

Lutterbachin mukaan digitalisaatio muokkaa työn luonnetta totaalisesti. Me olemme kokeneet vasta esimakua muutoksen alkutahdeista.

"Ihmiset eivät sisäistä, kuinka suuresta muutoksesta on kyse. Saati, että he olisivat siihen valmiita."

Kolmikantaa tarvitaan tulevaisuudessakin

Lutterbachin mukaan vanha kolmikantayhteistyö on ainoa keino ratkaista digitaalisen aikakauden haasteet. Jokaisen työntekijän on jatkettava kouluttautumista, mutta ennen kaikkea jokaisessa maassa tarvitaan koko yhteiskunnan laajuista keskustelua arvoista ja siitä, millaista elämää haluamme jatkossa elää. 

Saksan ammattiliitot ovat käärineet hihat ja kehittäneet strategioita, joilla he vastaavat uusiin työn tekemisen muotoihin kuten joukkotyöhön, joissa perinteiset työlait eivät päde.

Digitalisoituneessa työmaailmalla työntekijän on jatkuvasti päivitettävä ja terästettävä taitojaan. Suuri osa tästä on yrityksien vastuulla, mutta yritys katsoo koulutusta aina omista lähtökohdistaan.  

"Työntekijäliitoilla ja julkisella sektorilla on tärkeä rooli varmistaa, että työntekijöille annetaan mahdollisuus koulutukseen, joka tukee heidän henkilökohtaista kehitystään ja työllistymistään", Lutterbach huomauttaa. 

JAA