Rovaniemi tyytyväinen Jäämeren radan linjaukseen

13.03.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen ja Norjan yhteisen selvitystyön tuloksena valikoitunut Rovaniemi–Kirkkoniemi-ratayhteys Jäämerelle on erinomainen ratkaisu Lapin kehittämistyölle. Näin sanoo Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoo tiedotteessa, että tarkempaan selvitykseen otetaan linjausvaihtoehto, jossa rata kulkisi Rovaniemeltä Sodankylän ja Ivalon kautta Kirkkoniemeen. Suomen osuus Jäämeren radan rakentamisesta maksaisi kaksi miljardia euroa ja Norjan vajaa miljardi euroa. Norjan puolella kulkevalle rataosuudelle on vielä kaksi vaihtoehtoa, joista toinen veisi radan pohjoista reittia Norjaan ja toinen kulkisi pitemmän matkan Venäjän rajaa pitkin. 

Lotvosen mukaan uusi ratalinjaus selkeyttää Lapin kehittämisen tavoitteita ja visioita pitkälti tulevaisuuteen. Rata tulee hyvin tukemaan luonnonvaratuotteiden vientiä, matkailua ja transit-liikennettä. Samalla voidaan koota tarpeelliset maakunnalliset ja kansalliset kehittämisresurssit hankkeen toteutumisen varmistamiseen. 

”Ratayhteys on nähtävä nimenomaan kansainvälisenä, jopa globaalina yhteytenä, joka rakentaa Euroopan ja Aasian väliset yhteydet pohjoisen kautta. Näiden alueiden hyödyn kautta on myös mahdollista saada hankkeelle kansainvälistä rahoitusta. Ratayhteydet ovat pitkän tähtäimen strategisia ratkaisuja, joissa kustannukset on myös laskettavissa pitkällä kuoletusajalla”, Lotvonen sanoo. 

Lotvosen mielestä valittu ratayhteys tulee vahvistamaan Suomen asemaa arktisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä. Samalla se vahvistaa kansainvälisesti Rovaniemen merkitystä arktisena pääkaupunkina. Jäämeren radan sekä valmisteluvaiheessa olevan arktisen merikaapelin ansiosta Lappi pääsee globaalien logistiikkavirtojen varrelle. Tämä luo uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle. 

”Ratayhteyden rakentamiseen liittyvät ongelmat porotaloudelle ja saamelaiskulttuurille ovat varmastikin ratkaistavissa yhteistyöllä. Jatkosuunnittelu on syytä aloittaa yhdessä norjalaisten kanssa mahdollisimman pikaisesti”, Lotvonen toteaa. 

JAA