Päämainos

Saimaan kanava saa uuden ratasillan

Silta ja rataoikaisu valmistuvat 2021.

06.09.2018
Teksti Esko Lukkari

Saimaan kanavalle rakennetaan uusi ratasilta. Hakalin alikulkusilta rakennetaan Pontuksen kaivannolle ulottuvalle kahden kilometrin pituiselle rataoikaisulle.

Liikennevirasto ja Graniittirakennus Kallio Oy toteuttavat hankkeen. Urakka liittyy Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen (LUIMA-hanke) sekä liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan koskien Karjalan radan siltoja.

Liikennevirasto tiedotti hankkeesta 30.8.

Nykyiset sillat korvataan uusilla rakenteilla ja ratarakenteet puretaan liikenteen siirryttyä uudelle oikaistulle ratalinjalle. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan kesällä 2021. Rakennettavat uudet sillat ja ratapenger toteutetaan niin, että alueelle on jatkossa mahdollista sijoittaa myös toinen raide.

Hankkeen alussa poistetaan alueelta puustoa siltojen sekä ratapenkereen alueilta. Puuston poistoon liittyvä työalue rajataan, ja samassa yhteydessä suljetaan radan eteläpuolella kulkevia ulkoilureittejä.

Rakennustöiden edetessä alueen liikennejärjestelyt muuttuvat myös katuliikenteen osalta. Kulku Saimaan kanavan ratasillan ali suljetaan kaikelta liikenteeltä kanavan Pontuksen puolella sijaitsevan Kanavansuunrantakadun osalta.

Kanavan Lauritsalan puolella sijaitseva Läntinen kanavatie tullaan sulkemaan kaikelta muulta, paitsi kevyen liikenteen osalta. Tarkemmista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen myöhemmin.

JAA