Päämainos
Satamaliitto laajentaisi TEN-T-verkkoa Perämerelle
Kuljetukset 11.05. 09:12

Satamaliitto laajentaisi TEN-T-verkkoa Perämerelle

”Perämeren kaaren saaminen ydinverkkoon nostaisi sen Pohjois-Euroopan liikennekartoille”.

11.05.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Estormiz

Suomen Satamaliitto kannattaa kahden ydinverkkokäytävän laajentamista Suomen ja Ruotsin pohjoisiin osiin Perämeren kaarelle. 

Liiton mukaan on kansallinen etu, että kasvukäytävä laajennetaan Pohjanmeri-Baltia-ydinverkkokäytävän laajennuksena Helsingistä Oulun kautta Luulajaan ja vastaavasti Skandinavia-Välimeri ydinverkkokäytävän laajennuksena Tukholmasta Luulajan kautta Narvikiin ja Ouluun.

Satamaliitto tiedotti asiasta 3.5.

Liiton mukaan on tärkeää, että tämä liikenneverkon laajentaminen koskee ydinverkon satamien ohella Suomen satamamarkkinalle tyypillistä hajautettua ja TEN-T kattavan verkon statuksen omaavia satamia.

Nykyinen satamaverkko säilytettävä

Satamaliiton mukaan satamaverkon laajuus tulisi säilyttää nykyisellään, ja että satamaverkkoa vahvistetaan asetuksen edellytysten mukaisesti.

Satamaliitto kannattaa uuden ydinkäytävälle sijoittuvan multimodaalisen kaupunkisolmukohdan, sataman ja lentoaseman määrittelyä osana Euroopan laajuisen ydinverkon laajentamista Pohjois-Euroopan alueelle.

Satamien toiminnan ja liikennejärjestelmän sujuvuuden kannalta on keskeistä, että ulkomaaliikenteen keskeisten toimijoiden, satamien, takamaayhteydet ovat TEN-T suuntaviiva-asetuksen mukaisin kriteerein hyväkuntoiset ja riittävällä palvelutasolla varustetut. Takamaayhteyksien toimivuus on olennaista niin TEN-T-ydinverkon satamien kuin lukumäärältään suuremman ja alueelliselta kattavuudeltaan laajemman kattavan verkon satamien kannalta.

Päättyneellä EU-rahoituskaudella satamayhtiöt ja varustamoyritykset ovat Satamaliiton mukaan onnistuneet vahvistamaan ympäristöystävällisiä meriyhteyksiä yhteishankkeilla, jotka ovat pitäneet sisällään laivainvestointeja ja satamainfran kehittämistä. 

”Alkaneella, uudella rahoituskaudella meriyhteyksien vahvistamisen edellytykset ovat ennakkotietojen valossa olennaisesti vähentymässä rahoitusohjelman (monivuotinen työohjelma) sisältämistä rajauksista johtuen”, liitto sanoo lausunnossaan.

JAA