Satamaliitto luopuisi väylämaksuista

Jäänmurtopalvelut haluttaisiin valtion maksettavaksi.

17.08.2018
Teksti Esko Lukkari

Satamaliitto esittää nykymuotoisista väylämaksuista luopumista. Väylämaksuilla rahoitetut jäänmurtopalvelut liitto sälyttäisi kokonaan valtion maksettaviksi.

Satamaliitto on antanut lausunnon hallitukseen esitykseen väylämaksulaista. Hallitus esittää, että nykyistä vuonna 2015 voimaan tullutta väylämaksujen puolittamista jatkettaisiin vuosina 2019-2020.

Hallituksen esityksessä kerrotaan, että väylämaksujärjestelmän laajempaa uudistamista selvitetään, mutta alustavan arvion mukaan mahdolliset laajemmat muutokset voisivat tulla voimaan vasta vuonna 2021.

Sääntely tuo lisäkustannuksia

Satamaliitto perustelee väylämaksuista luopumista ja jäänmurtopalvelun siirtämistä valtion kontolle merenkulun sääntelyn jatkuvalla kiristymisellä, joka tuo väistämättä kustannuksia meriliikenteeseen.

”Luopumalla kansallisesta väylämaksusta vahvistetaan teollisuudelle, varustamoille ja satamille tärkeää toimintaympäristön ennustettavuutta”, liitto toteaa 15.8. antamassaan lausunnossa.

Satamaliitto korostaa, että satamayhtiöt vastaavat hallinnoimallaan vesiväylällä toteutettavien investointien rahoituksesta. Yhtiömuotoisina kaupallisina toimijoina satamayhtiöt rahoittavat investointinsa asiakasmaksuillaan.

Suomen satamat edellyttävät, että valtio kykenee täysimääräisesti vastaamaan väyläinvestoinneistaan valtion hallinnoimalta väyläosuudelta.

”Yksittäisen vesiväylän syventäminen, kunnossapito, ruoppaaminen tai muu investointi on aina kahden tahon, satamaosakeyhtiön ja Suomen valtion yhteishanke. Satamat vastaavat oman osuuden rahoituksesta, valtio oman osuutensa. Tästä oikeusperiaatteesta ei tule jatkossakaan poiketa”, liitto sanoo lausunnossaan.

JAA