Päämainos

Satamat hakevat EU:lta 10,3 miljoonaa euroa

Verkkojen Eurooppa-ohjelman rahoitustuki käytettäisiin viiden suomalaissataman kehittämiseen.

10.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Porin, Rauman, Oulun, Kokkolan syväsatama ja Kaskinen hakevat EU:n rahoitustukea investoinneilleen. Tuki käytettäisiin satamayhteyksien kehittämiseen, liikenteen pullonkaulojen poistamiseen, tavaraliikenteen tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen.

Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa –ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) viidelle eri hankkeelle. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 4.4.

Satamaliitto tiedotti asiasta 5.4.

Porin öljy- ja kemikaalisataman tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen haetaan rahoitusta 3,4 miljoonaa euroa. Tahkoluodon satamaan johtavaa tuloväylää syvennettettäisiin 10 metristä 12 metriin. Lisäksi rakennetaan moderni öljy- ja kemikaalilaituri ja parannetaan raideliikenteen yhteyksiä.

Raumalle lastikenttä

Rauman sataman laajennusalueelle Ulko-Petäjäkseen on tarkoitus rakentaa lastikenttä, jota käytettäisiin tavaran käsittelyyn, lastaamiseen ja purkamiseen. Hankerahoitus olisi 2,4 miljoonaa euroa.

Oulussa Oritkarin satamassa poistetaan liikenteen pullonkauloja, vähennetään ruuhkia ja pienennetään liikenteen päästöjä. Projekti mahdollistaisi pitkien junien ja useamman aluksen pääsyn yhtäaikaisesti satamaan. Rahoitusta haetaan 2,1 miljoonaa euroa.

Kokkolan syväsataman kuljetuksia on tarkoitus tehostaa muun muassa laiturin pidentämisellä. Kaskisten sataman laituri muutettaisiin taas digitalisoiduksi konttiliikennelaituriksi. Se mahdollistaisi metsäteollisuuden suoremmat merikuljetukset Kaskisista.
 
Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. Suomen saama tuen määrä on ollut yhteensä noin 370 miljoonaa euroa vuosina 2007‒2018.

JAA