Päämainos
Satamat varautuvat jo ilmastonmuutokseen
Kuljetukset 23.10. 10:53

Satamat varautuvat jo ilmastonmuutokseen

ESPO:n raportin mukaan satamien ilmanlaatu on silti ykkösasia.

23.10.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Suomen Satamaliitto

Eurooppalaiset satamat ovat alkaneet varautua ilmastonmuutoksen huomioimiseen. European Sea Ports Organisation ESPO:n vuotuiseen selvityksen mukaan jo lähes 80 prosenttia eurooppalaisista satamista sanoo huomioivansa sen jollakin tavalla toiminnassaan.

European Sea Ports Organisation ESPO:n vuotuiseen selvitykseen vastasi 90 Euroopassa toimivaa satamaa, joista viisi vastaajaa on Suomessa toimivia satamayhtiöitä.

Tutkimukseen vastanneet satamat kertovat vahvistaneensa infrastruktuurinsa kykyä vastaanottaakseen ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Suomen Satamaliitto tiedotti tutkimuksesta 19.10.

ESPO:n raportti sisältää satamien ympäristöasioiden tunnuslukujen ja kehityksen raportoinnin sekä nostaa esille satamien kymmenen kärjessä tärkeimmät ympäristöasiat kuluneena vuonna.

Satamien ilmanlaatu on ollut satamien ympäristöasioiden ykkösteema jo vuodesta 2013 lukien.

Ilmastonmuutos on noussut kuitenkin nopeasti satamien agendalle. Se nousi viime vuonna ensimmäistä kertaa kymmenen tärkeimmän asian joukkoon ja oli tänä vuonna seitsemänneksi tärkeimmäksi rankattu. Liki 80 prosenttia vastanneista Euroopan satamista ilmoittaa ottavansa huomioon ilmastonmuutostekijät suunnitellessaan uutta infrastruktuuria satamassa. Lisäksi 59 satamista on vahvistanut infrastruktuurinsa kykyä ottaa vastaan ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Merenkulusta syntynyt jäte on myös asiakokonaisuus, jonka merkityksen kasvu näkyy satamien vastauksissa.

Raportista selviää myös, että 73 prosenttia satamista toimii ympäristösertifioinnin laatustandardien mukaisesti, joista yli 2/3 julkaisee ympäristöraporttinsa.

JAA