Päämainos
Satamien aikatietopalvelu etenee nyt vauhdilla
Kuljetukset 20.05. 05:40

Satamien aikatietopalvelu etenee nyt vauhdilla

Finntrafficin palvelu tulee ensin käyttöön Suomessa, mutta se kiinnostaa muitakin maita.

20.05.2022
Teksti Esko Lukkari

Fintrafficin uuden satamien aikatietopalvelun (Port Call Time Stamp and Estimation Service) testit ovat olleet lupaavia. Palvelu parantaa satamien alusliikenteen lähtöaikatietojen ennusteita.

”Alustavat tulokset ovat olleet lupaavia ja ennusteiden tuloksista 90 prosenttia oli testivaiheessa erinomaisia. Toiveena on, että luotettava aikatietoennuste olisi lähivuosina saatavilla. Palvelu otetaan käyttöön ensin Suomen satamiin, mutta sitä voidaan hyödyntää globaalisti”, sanoo Finntrafficin meriliikenteenohjauksen johtaja Jouni Patrakka.

Toimivaan satamalogistiikkaan vaikuttavat monet tekijät. Yksi isoimmista on mahdollisimman tarkka kauppa-alusten aikataulutieto, joka yhdistää satamassa muun muassa meri- ja maarahdin tehokkaiksi kuljetusketjuiksi.

Finntraffic tiedotti asiasta 11.5.

Port Activity laajenee Ruotsiin

Finntraficin kehittämän Suomessa 19 satamassa jo käytössä oleva Finntrafficin Port Activity-satamasovellus laajenee naapurimaiden satamiin. Ruotsalaissatamissa sen pilottikokeilut ovat jo alkaneet. Tiettävästi sovellus kiinnostaa monia Itämeren maita.

”Käyttö laajentuu myös naapurimaiden satamissa, joissa kokeilukäyttö on jo alkanut, sanoo Patrakka.

Port Activity parantaa tiedonkulkua satamassa toimivien sidosryhmien välillä ja antaa toimijoille yhteisen tilannekuvan, joka mahdollistaa mahdollisimman tehokkaat satamakäynnit. Aikatietojen reaaliaikainen jakaminen tehostaa koko logistiikkaketjun toimintaa.

Fintraffic kehittää muitakin meriliikenteen tiedonvaihtoalustoja, älykkäitä tietopalveluita sekä tilannekuvaa.

”Haluamme luoda sidosryhmiemme palvelevia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat alentamaan kustannuksia, vähentämään päästöjä sekä tehostamaan satamaekosysteemin toimijoiden arkea”, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Rami Metsäpelto.

NEMO vasta vuonna 2025

Aikatietopalvelu, satamasovellus sekä meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO ovat esimerkkejä Fintrafficin meriliikenteenohjauksen digitalisaatiota hyödyntävistä kärkihankkeista, joilla pyritään varmentamaan Suomen merenkulun kilpailukykyä ja älykkään meriliikenteen syntyä sekä edistämään aktiivisesti liikenteen ekosysteemien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO:n ansiosta satamakäyntiin liittyvät ilmoitustiedot kulkevat tulevaisuudessa useille vastaanottajille yhden järjestelmän kautta. NEMO vähentää ilmoitusten jättäjien hallinnollista työtä. Esimerkiksi alus- ja tavarailmoitukset hoituvat sillä aiempaa selkeämmin.

”NEMOssa katsomme kehitystyössä vuotta 2025 pidemmälle, sillä meillä on nyt mainio mahdollisuus uudistaa koko merenkulkualaa. Tavoitteemme on yhdistää kaikki merenkulkualan ilmoittamisen toiminnot ihmisen toimista datan liikkeisiin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Syksyllä pääsemme järjestelmän teknisen toteutukseen”, sanoo Patrakka.

Meriliikenteen ilmoituspalvelu on kansallinen "single window" meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelu perustuu EU-asetukseen, jolla ilmoittaminen harmonisoidaan EU-alueella. Palvelu valmistuu vuonna 2025, jolloin se korvaa nykyisen Portnet-palvelun.

JAA