Päämainos

SEA20 patistaa yhteistyöhön

Suomalaisaloitteesta syntynyt merialan verkosto kokoaa satamakaupunkeja älykkään meriliikenteen taakse.

17.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomalaislähtöinen SEA20-aloite Unleash Our Cities kehottaa meriliikenteen toimijoita yhdistämään voimansa kestävän ja älykkään meriliikenteen luomiseksi. Suurten satamakaupunkien kansainvälinen yhteistyö on siinä avainasemassa. 

Merkittävät satamakaupungit kokoava SEA20-aloite yhdistää meriliikenteen eri toimijoita. Aloitteen takana ovat suomalainen ajatushautomo Nordic West Office ja Wärtsilä.

SEA20 tiedotti asiasta 16.12.

Voittoa ei tavoitella

SEA20 on voittoa tavoittelematon verkosto, joka yhdistää satamakaupunkeja kansainvälisesti toimivamman meriliikenne-ekosysteemin luomiseksi. Verkoston tavoitteena on ratkaista nopean kaupungistumisen ja ympäristön haasteita. 

Verkostoon kuuluvat jo Helsinki, Hampuri, Rotterdam, Washingtonin osavaltio, Trieste, Luleå, Vaasa ja Genova. Monet kaupungit ovat parhaillaan liittymässä verkostoon.

SEA20-aloitteeseen yhtyneiden meriliikenteen toimijoiden  ”Älykkäämmän ja kestävämmän kansainvälisen meriliikenteen ekosysteemin periaatteet” julkaistaan syksyllä 2020.

Meriliikenteen infrastruktuuri vaikuttaa kaupunkien suunnitteluun, sillä noin 90 prosenttia maailman kaupasta kulkee meriteitä pitkin ja satamien läpi. SEA20-aloitteen selvityksestä käy ilmi, että kaupunkien, tutkimusyhteisön ja alan eri toimijoilla on kiinnostus kehittää meriliikennettä yhä ilmastoystävällisemmäksi ja paremmin kaupunkisuunnitteluun yhdistyväksi.

Siiloutuminen ongelma

Yhteistyötahdosta huolimatta alan eri toimijoiden siiloutuminen hidastaa yhteistyötä.

Haastatellut toimijat korostavat datan jakamista esimerkkinä tehokkuutta parantavasta toiminnasta, jota monet muut logistiikka-alan toimijat jo käyttävät, mutta jota ei ole otettu tarpeeksi käyttöön meriteollisuudessa. Datan jakamisella pystyttäisiin esimerkiksi ratkaisemaan ruuhkia satamassa ja vähentämään päästöjä 

“Meriteollisuuden ekosysteemin sisäisessä luottamuksessa on haasteita, sillä eri toimijat ajavat omia hyötyjään. Viranomaiset lähestyvät asioita eri perspektiivistä kuin meriteollisuuden toimijat, ja keskeinen kysymys on, miten saisimme rakennettua alan sisäistä luottamusta?”, sanoo tiedotteessa apulaisprofessori Xiangming Zeng Merchant Marine Collegesta.

Haastateltujen mukaan teknologisia ratkaisuja on olemassa, mutta lainsäädännän ja aloitteiden puute hidastaa meriteollisuuden muutosta. Alan toimijat, tutkijat ja kaupunkisuunnittelijat toivovat enemmän alaan ja sen päätöksentekijöihin kohdistuvaa julkista painetta.

“Meriteollisuudella on valtavia ja suurilta osin aliarvioituja vaikutuksia ihmisiin. Siksi on tärkeää osallistaa alan suunnitteluun yhteiskunnan eri toimijoita. Kaikkien toimijoiden näkemystä tarvitaan kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi", korostaa Joshua Berger, Washingtonin osavaltion kuvernöörin meriteollisuuden osaston vetäjä.

SEA20-verkoston jäsenten mukaan tarve yhteisille ratkaisuille ja luottamukselle ylittää teknologiset kysymykset. Meret muodostavat maapallomme suurimman luonnollisen ekosysteemin ja ihmiskunnan selviytyminen on riippuvainen niiden säilymisestä. 

Satamakaupungeilla on yhteisiä tarpeita, kuten meriteollisuuden perinteisen työvoiman ja urbaanien innovaattoreiden yhdistäminen ja alaan liittyvän poliittisen päätöksenteon sujuvoittaminen. Yhteinen päämäärä yhdistäisi alan tekijöitä esimerkiksi kestävämmän laivaliikenteen luomiseen.

Ratkaisu kestävään muutokseen voi löytyä standardisoinnista. Teknologisten ratkaisujen tulee palvella sekä satamia että kaupunkeja, ja parhaita käytäntöjä pitää jakaa.

”Uutta ajattelua”

“Tarvitsemme uutta ajattelua, uusia kykyjä ja poliittista tahtoa asioiden muuttamiseen. Kaupungeilla on mahdollisuudet tuoda ne samaan pöytään. Satamakaupungit ovat kansainvälisen politiikan polttomoottoreita, ja niillä on mahdollisuus vaikuttaa meriteollisuutta sääntelevään kansainväliseen hallintoon”, sanoo Risto E.J. Penttilä, Nordic West Officen toimitusjohtaja ja yksi SEA20-verkoston koordinaattoreista.

Nordic West Office on kansainvälisten suhteiden konsulttitoimisto ja ajatuspaja, joka pitää päämajaansa Helsingissä. Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla.

JAA