Päämainos
Silvasti kuljettaa suurinta
Kuljetukset 24.11. 08:06

Silvasti kuljettaa suurinta

Kun näet tiellä matelevan rekan, jonka lavalla on pientareelta toiselle ulottuva lasti, katselet jäävuoren huippua.

24.11.2017
Teksti Paula Launonen kuvat Kuljetusliike Ville Silvasti Oy

"Valmistelut aloitetaan jo monta kuukautta ennen itse kuljetusta", kertoo päämajaansa Jyväskylässä pitävän erikoiskuljetusliikkeen omistaja ja toimitusjohtaja Ville Silvasti.

Silvasti oli asialla syksyllä 2016, jolloin Suomen maanteillä liikkui tiettävästi kaikkien aikojen suurin täällä kuljetettu kuorma. Matkaa tehtiin viisi päivää, vaikka reitin pituus oli vain 400 kilometriä.  

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdastyömaalle rahdattiin muun muassa Andritzin valmistamia sellukattiloiden ja -säiliöiden lohkoja. 

Kellontarkat purkutalkoot 

Erikoiskuljetuksiin keskittyvän yrityksen vetäjä toteaa, ettei miljoonien eurojen arvoista, monin kerroin normaalia painavampaa ja kookkaampaa kuljetusta voi lähteä noin vain viemään pisteestä A pisteeseen B.

"Tässä tapauksessa reitillä oli 429 kohtaa, joihin tehtiin muutoksia. Liikennemerkkejä irroteltiin, sähkölinjoja katkaistiin, liikenteen valvontaa tehostettiin ja liikennevaloja sammutettiin."

Kuljetukselle oli haettava lupa hyvissä ajoin etukäteen. Samalla piti sopia viranomaisten kanssa reitin varrella tarvittavista muutoksista.

"Jokainen muutos piti ajoittaa tarkasti, emmekä voi itse kajota kaikkiin liikennemerkkeihin tai muuhun liikenneinfraan. Erikoiskuljetukset edellyttävät aina kellontarkkaa ajoitusta ja tiivistä yhteistyötä tiehallinnon, kuntien, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa."

Silvastin mukaan erikoiskuljetusten rutiineihin kuuluu myös tiegeometrian ja siltojen arviointi. Jyrkkiä mutkia vältetään ja reitti suunnitellaan niin, ettei riskinä ole liian matala tai kantavuudeltaan heikko silta.

"Toisinaan kuormat ovat niin korkeita, etteivät ne mahdu sillan alta. Läheskään kaikki Suomen, Skandinavian ja Euroopan tieverkoston sillat kestä myöskään kestä erikoiskuljetusten painoa."

Tuulivoimassa tulevaisuus 

Silvasti on eritellyt liiketoimintansa kuuteen lohkoon. Erikoiskuljetusten lisäksi verkkosivuilla markkinoidaan projektilogistiikkaa, tunkkausta ja haalausta, reitti- ja projektisuunnittelua, laivausta ja tuulivoimalalogistiikkaa.

Suurinta kasvua Silvasti odottaa tuulivoimalalogistiikasta.

"Tänä vuonna kuljetamme yli 1 500 komponenttikuormaa tuulivoimaloihin pelkästään Skandinaviassa. Olemme harjoitelleet tätä logistiikan erityisaluetta kohta kymmenen vuotta. Tuulivoimalakomponentit ovat painavia, leveitä ja korkeita ja vaativat spesiaalikaluston."

Tällä hetkellä Silvastin päämarkkina-alue on Skandinavia ja Eurooppa, mutta jo lähitulevaisuudessa reviiri saattaa laajentua Venäjän lisäksi Euroopan lähialueille. 

FAKTA: Kuljetusliike Ville Silvasti Oy 

  • Tavoite: Erikoiskuljetusten johtava osaaja Pohjolassa  
  • Omistus: Ville Silvasti ja perhe 
  • Perustettu: 1971 
  • Toimitusjohtaja: Ville Silvasti 

Tunnuslukuja 2016

  • Liikevaihto: 25 miljoonaa euroa
  • Henkilöstö: 60

Juhlavuotensa kunniaksi LOGY haluaa nostaa esille koko joukon kiinnostavia ja menestyneitä hankinta- ja logistiikka-alan yrityksiä. Sarjan aloitti DSV Road. Löydät kaikki sarjan jutut tunnisteen LOGY60 avulla.

JAA