Päämainos
SKAL-barometri kertoo kuljetusalan työvoimapulasta
Kuljetukset 13.09. 16:45

SKAL-barometri kertoo kuljetusalan työvoimapulasta

Kuljetusala elpyi kesän aikana ja syksynäkymät ovat hyvät. Kannattavuus on silti peikkona.

13.09.2021
Teksti Esko Lukkari

Viennin virkistyminen heijastui tavaraliikenteen kuljetusten kysyntään kesän aikana. Kuljetusala on noussut nyt koronakupasta. Kuljetusyritysten suhdannenäkymät jatkuvat suotuisina myös syksyn ajan.

Näin kertoo SKAL:n uusi suhdannebarometri. Kuljetusalalla olisi tarjota työtä isommallekin tekijämäärälle. ja osalle yrityksistä työvoimapula on jo kasvun este. Joka kolmannella kuljetusyrityksellä (33 %) on ollut vaikeuksia löytää henkilökuntaa viimeisen vuoden aikana. 

SKAL tiedotti barometristä 9.9.

Työvoimapulasta kärsii liki puolet yrityksistä

Rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet koronan helpotettua. Jopa 43 prosenttia kertoo, että osaavan työvoiman heikko saatavuus estää yrityksen kasvua. Peräti 69 prosenttia kertoo, että tuuraajien heikosta saatavuudesta.

Koulutusmääriä halutaan lisätä ja alalle tuloa sujuvoittaa. Oppisopimuskoulutusta pidetään yrityksissä hyvänä ja sitouttavana mallina, mutta se ei sovellu kaikkiin tilanteisiin.

”Ammattipätevyyden suorittaminen koemallilla tulisi olla jo käytettävissä. Säädökset ovat olleet valmiina lähes vuoden, mutta silti koetta ei voi suorittaa, sillä kokeen vastaanottajatahoja ei ole. Tämä kertoo säädösten toimimattomuudesta”, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

SKAL tarjoaa Lehtosen mukaan työnhakijoille ja jäsenyrityksilleen työvoimapankkia. Se on toimiva kanava, josta voi löytää muun muassa Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen saaneita osaajia. 

Kannattavuus ei ole parantunut

Alan peikkona on kannattavuus, joka kärsii voimakkaasta kustannusten noususta ja polttoainekustannusten nousu syö kannattavuutta.

Kesän aikana 35 prosenttia yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan ja joka neljäskyselyyn vastanneista ennustaa kuljetusmäärien kasvua syksyn aikana. 

Lähiajan näkymät ovat myönteisimmät ulkomaan liikenteessä. Tullin mukaan Suomen tavaravienti ja -tuonti nousivat heinäkuussa yli viidenneksen viime vuodesta. Myös raskas liikenne Suomen tiestöllä kertoo kuljetusmäärien kasvusta. Sen sijaan kannattavuusennuste ei seuraa kasvavien kuljetusmäärä- ja liikevaihtoennusteita, vaan jää huolestuttavan alhaiselle tasolle.

SKAL Suoritealat ry:n toimitusjohtaja Jari Harjun mukaan ulkomaan kuljetusten kysynnän kasvuun vaikuttaa viennin elpymisen ohella konttipula. Kun Suomeen ei saada riittävästi kontteja vientiin, kuormat viedään laivaan auton päällä.

”Tavara saadaan kuljetettua, mutta se voi viedä pidemmän”, Harju sanoo tiedotteessa.

Kesän aikana kannattavuus oli laskenut 28 prosentilla kuljetusyrityksistä, maa-aineskuljetuksissa jopa 40 prosentilla. Maanrakennusala keskittyy kotimarkkinoille ja kilpailu on ankaraa, mikä vaikuttaa kuljetusten kannattavuuteen Kuljetuskeskusten Liiton puheenjohtajan Mika Laurénin mukaan.

Vain 14 prosenttia kaikista vastanneista yrityksistä odottaa kannattavuuden kasvavan. Kuljetuslajista riippumatta kannattavuuteen vaikuttaa kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusten voimakas kasvu. Eniten on noussut polttoaineen hinta, osin veronkorotusten vuoksi.

Dieselkalusto jyllää yhä hankinnoissa

Joka viides kuljetusyritys aikoo investoida kuorma-autoihin syksyn aikana. Myös perävaunuja uusitaan. Hankinnoissa on kyse lähinnä kaluston uusimisesta. Lähes kaikki (98 %) kuorma-autohankintoja suunnittelevista ovat hankkimassa dieselkalustoa. Paineistettua tai nesteytettyä kaasua hyödyntävää kalustoa on hankkimassa muutama prosentti vastanneista, vaikka kaasuauton ostaja voi saada 15 000 euron hankintatuen. 

SKAL ry:n vuoden 2021 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 502 kuljetusyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Barometri toteutetaan kolmesti vuodessa ja sähköinen kysely lähetetään noin 4 200 SKAL-jäsenyrittäjälle. Kysely toteutettiin 19.8.–30.8.2021. 

AVAINSANAT

SKAL ry

JAA

LUETUIMMAT