Päämainos
SKAL haluaa kuriin ylikuormarikkomukset
Kuljetukset 28.10. 09:27

SKAL haluaa kuriin ylikuormarikkomukset

Kuljetusliikkeiden etujärjestö on tyytyväinen myös kabotaasisäädösten kiristämiseen.

28.10.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

SKAL kannattaa hallituksen lakiesitystä kuljettajavastuun lisäämisestä. Hallitus lisäisi lakiuudistuksella merkittävästi kuljetuksen tilaajan vastuita kuljetuksen laillisuudesta ja tavaraliikenteen harmaan talouden torjumisesta. 

SKAL:n mukaan ylikuormien kuljettaminen on yksi harmaan talouden muodoista. Ylikuormilla kuljettava saa huomattavaa taloudellista etua suhteessa lainsäädäntöä noudattavaan. Tien päällä suoritettava valvonta yksin ei ole ollut riittävää estämään ylikuormilla kuljettamista. 

SKAL julkaisi kannanottonsa 21.10.

Nyt tilaajan vastuuta ollaan laajentamassa siten, että myös kuljetuksen tilaaja vastaa siitä, että kuljetuksia ei suoriteta ylikuormilla. SKAL pitää hyvänä, että lakiin palautetaan tilaajan vastuu kuljettajan ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta. Jatkossa tilaaja ei voisi edellyttää kuljettajaa rikkomaan ajoaikasäädöksiä esimerkiksi epärealistisia aikatauluja laatimalla. 

Kabotaasia tiukennetaan

SKAL kertoo olleensa esittämässä molempia muutoksia, joilla luodaan terveempää kuljetusmarkkinaa.

Nyt myös kabotaasisäädösten rajoituksia ollaan lisäämässä ns. yhdistettyjen kuljetusten maantieosuuksiin. Tällä tukitaan porsaanreikä, joka on mahdollistanut ulkomaisen kuljetuskaluston jatkuvan kuljetustoiminnan Suomen sisäisessä liikenteessä näihin kuljetuksiin liittyen. 

”Kilpailu kuljetusmarkkinoilla on terveempää, kun harmaata taloutta torjutaan tehokkailla keinoilla. Nyt ehdotetut muutokset ovat tärkeä lisä lainsäädäntöön. Muutokset vahvistavat myös SKAL:n Reilu Kuljetus* -konseptia”, sanoo tiedotteessa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen

Seuraavaksi lakiesitys menee eduskunnan käsiteltäväksi ja uusien säädösten on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022. 

AVAINSANAT

SKAL ry

JAA