SKAL huolissaan kuljetuskustannuksista
Kuljetukset 10.08. 08:31

SKAL huolissaan kuljetuskustannuksista

Etujärjestö vaatii hallitusohjelmassa luvatun ammattidieselin nopeaa käyttöönottoa.

10.08.2021
Teksti Esko Lukkari

SKAL on huolissaan kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusnoususta. Sen mukaan kustannukset ovat nousseet yhdeksän prosenttia vuoden sisällä. Merkittävin tekijä on ollut polttoainekustannusten kasvu. 

Järjestön mukaan kustannusten nousu vie toimialalta kykyä investoida ja vastata liikenteen päästövähennystavoitteisiin. Tilanteen helpottamiseksi SKAL haluaa käyttöön hallitusohjelmassa linjatun ammattidieselin.

SKAL tiedotti asiasta 6.8.

Järjestön mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana fossiilisen dieselin polttoaineveroa on korotettu 63 prosenttia. Veronkorotuksilla kiihdytetty kustannusten nousu on ollut huono asia päästövähennystavoitteiden saavuttamisen kannalta. SKAL korostaa, että yritysten tulisi voida investoida uusiin ratkaisuihin, kuten vähäpäästöisempään kalustoon, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja digitalisaatioon. Kasvavat kustannukset syövät yritysten investointikykyä.

Kustannusnousu jatkumassa

Liikenteen päästöjen vähentämistoimet kasvattavat kuljetuskustannuksia SKAL:n mukaan jatkossakin. Kiristyvä jakeluvelvoite tarkoittaa yhä kalliimpaa dieseliä tulevina vuosina. Uhkakuvana on lisäksi liikenteen päästökauppa, jota valmistellaan niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Riskinä on useasta eri lähteestä kumuloituva ja kiihtyvä kuljetuskustannusten kasvu. 

Kuljetusalalla on ratkaistavanaan suuria haasteita, kun liikenteen päästöjä vähennetään. Kuljetusyritykset haluavat SKAL:n mukaan olla mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, mutta samalla on pidettävä huoli kansallisen kilpailukyvyn säilymistä.

”Polttoaineveroa korottamalla raskaan liikenteen päästöt eivät vähene. Päästövähennyksiä ei synny yrityksiä kurjistamalla, vaan antamalla yrityksille tilaa investoida puhtaampiin ratkaisuihin”, sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Liikennefaktat SKAL:n mukaan:

  • Kuljetusyritykset maksavat polttoaineveroa noin 700 miljoonaa euroa vuodessa, yli 10 prosenttia alan liikevaihdosta.
  • Maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta kaksi kolmasosaa liittyy raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin, joille ei ole vaihtoehtoa dieselille ajoneuvoteknisistä syistä.
  • Tavaraliikenteen dieselin kulutus on noin 1,3 miljardia litraa vuodessa.
  • Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan liikennepolttoaineiden jakelijoita velvoittavaa biopolttoaineiden osuutta myytävästä polttoaineesta. Bio-osuus nousee nykyisestä 20 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2030.
  • Ammattidiesel on EU:n sallima keino, jolla jäsenvaltiot voivat palauttaa kuljetusyrityksille maksettua polttoaineveroa. Se on käytössä useassa EU-maassa.

AVAINSANAT

SKAL ry

JAA

LUETUIMMAT