Päämainos
SKAL ja Taksiliitto: Kuljetusyritysten kustannustaakkaa ei saa kasvattaa viranomaismaksujen korotuksilla
Kuljetukset 03.10. 12:01

SKAL ja Taksiliitto: Kuljetusyritysten kustannustaakkaa ei saa kasvattaa viranomaismaksujen korotuksilla

LVM on ehdottamassa liikenteen suoritemaksuihin muutoksia, jotka johtaisivat liikennelupamaksujen korotuksiin. Edunvalvontajärjestöt pitävät korotusesityksiä kohtuuttomina.

03.10.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara

"Jos tavaraliikenneyrittäjän nykyinen lupamaksu yhdelle autolle on 105, olisi se jatkossa 290 euroa. Nykyisessä kustannusympäristössä se on monelle liikaa. Digitalisaation tulisi johtaa loppukäyttäjän kustannustaakan kevenemiseen eikä kasvamiseen", sanoo SKALin tiedotteessa edunvalvontajohtaja Ari Herrala SKALista.

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksen mukaan liikennelupien hinnankorotuksen syynä on uuden tietojärjestelmän ja prosessien käyttöönotto, joka nostaa kustannuksia. Kuitenkin perusteluissa todetaan muutoksen vähentävän merkittävässä määrin virastolle laskutuksesta aiheutuvaa työmäärää. Hinnan korotusta perustellaan myös lupien voimassaoloaikojen pidentymisellä viidestä kymmeneen vuoteen.

SKAL ja Taksiliitto pitävät perusteluita huterina. Voimassaoloaikojen pidentymistä tasoittamaan on jo olemassa luvanhaltijoiden 80 euron vuosimaksu, jota ollaan tässä yhteydessä vieläpä korottamassa 100 euroon. Vuosimaksulla katetaan lupiin liittyvä viranomaisvalvonta sekä mahdolliset muutokset – kuten nimen- ja osoitteenmuutokset – viranomaisrekistereihin luvan voimassaoloaikana. Osalla toimijoista ja joissakin tilanteissa maksut laskisivat määräysperusteiden muuttuessa. Maksujen alenemisia toteutuisi järjestöjen arvion mukaan kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin korotuksia.

Järjestöt pitävät esitettyä muutosta monin tavoin haitallisena kuljetusalalle etenkin tilanteessa, jossa kuljetuskustannukset – tärkeimpänä polttoaine – ovat nousseet huimasti. Myös korkea sähkön hinta vaikuttaa yrityksiin. Muutos nostaisi kuljetusalalle tulon kynnystä ja vaikeuttaisi uuden kaluston käyttöönottoa sekä uusien kuljetustehtävien aloittamista, eli kasvua. Tavaraliikenteessä ajoitus on erityisen huono, sillä liikennelupien voimassaoloaikaa pidennettiin 1.7.2018 alkaen, jolloin viimeisimmät viiden vuoden luvat ovat vanhenemassa kesällä 2023. Ajoitus on huono myös huomioiden alalla olevan kustannus- ja kannattavuuskriisin. Alan tukalassa tilanteessa pienikin maksujen muutos koetaan epäoikeudenmukaisena, kun kuorma-autoalan kustannukset ovat nousseet muutenkin noin 20 prosenttia.

Järjestöt esittävät maksu-uudistuksen palauttamista kokonaan suunnittelupöydälle ja keskeisten sidosryhmien osallistamista prosessiin

Fakta:

  • Kaupallisen tavaraliikenteen harjoittaminen edellyttää liikennelupaa (yli 3,5 t ajoneuvoilta) tai kansallisessa liikenteessä rekisteröitymistä luvanvaraisen liikenteen harjoittajaksi Traficomiin (enintään 3,5 t ajoneuvoilta).
  • Tavaraliikenteen harjoittajalla tulee niin sanotun pääluvan ohella olla kussakin ajoneuvossa mukana pidettävä liikennelupajäljennös, joka on fyysinen dokumentti.
  • Ehdotuksen mukaan henkilö- tai tavaraliikennelupaa koskevan hakemuksen käsittelystä perittäisiin jatkossa nykyisen 105 euron liikennelupamaksun sijasta 350 euroa, mikä korottaisi maksun yli kolminkertaiseksi ja taksiliikennelupaa koskevan hakemuksen hinta nousisi nykyisestä 105 eurosta 220 euroon, jolloin korotus olisi 110 prosenttia.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Suomen Taksiliitto ry on taksiliikenteen toimijoiden vaikuttamis- ja edunvalvontajärjestö.

 

JAA