Päämainos
SKAL Kuljetusbarometri: Kuljetusyrittäjät tyytymättömiä tiestön talvihoitoon
Kuljetukset 26.01. 11:14

SKAL Kuljetusbarometri: Kuljetusyrittäjät tyytymättömiä tiestön talvihoitoon

Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin mukaan kuljetusalan yrittäjät pitävät teiden talvikunnossapitoa riittämättömänä. Yli puolet barometriin vastanneesta 641 yrittäjästä on sitä mieltä.

26.01.2023
Teksti Esko Lukkari

Tyytymättömyys talvihoidon laatuun korostuu erityisesti muilla maanteillä, päätieverkon ulkopuolella. Talvihoidon tason riittämättömyyttä siellä moitti jopa neljä viidestä vastaajasta (79 prosenttia).

SKAL tiedotti barometrinsä tuloksista 25.1.

”Kun päätie ei ole tienhoidollisista syistä ammattiliikenteen käytettävissä, on talvihoito katsottava epäonnistuneeksi”, toteaa tiedotteessa toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Tiestön kunto ja sääolot haastavat sekä ammattikuljettajia tien päällä että talvikunnossapitoa tekeviä tienpitäjiä ja urakoitsijoita. Kuljetusten aikataulupaineet ovat kovat, eikä ammattiliikennettä säätelevä joustamaton ajo- ja lepoaikalainsäädäntö tunne haastavia kelioloja.

”Kunnossapidon vastattava vallitsevia oloja”

”Poikkeukselliset sääolot ovat haaste, mutta talvi ei saa yllättää tässä maassa, vaan kunnossapitoa pitää kehittää vastaamaan vallitsevia oloja. Kysymys on myös huomattavasti kustannuksista”, Kujala sanoo.

Huonokuntoinen tiestö aiheuttaa ongelmia raskaalle liikenteelle ja lisää kuljetusyritysten kustannuksia. Sohjoinen tie lisää polttoaineen kulutusta raskaalla kalustolla merkittävästi ja samassa suhteessa kasvavat ilmastopäästöt.

Se näkyy myös barometrin tuloksissa. Jopa kolmannes vastaajista kertoo polttoaineen kulutuksen kasvaneen huonokuntoisen tiestön seurauksena. Myös ajoaikojen pidentyminen, josta seuraa vaikeuksia noudattaa ajo- ja lepoaikalainsäädäntöä, ovat barometrissä kärkeen nousseita vaikutuksia. Kalustoon liittyen vauriot ovat lisääntyneet erityisesti renkaisiin liittyen.

Raskaan liikenteen odotukset ja nykyisten mittojen ja massojen mukaisella kalustolla liikennöinnin vaatimukset talvihoidolle ovat korkeat. Kyselyn perusteella tiestön talvihoito ei vastaa viranomaisen määrittelemää ja tilaamaa vähimmäislaatutasoa.

”Tienhoidon laadunvalvontaa on parannettava, ja siinä on hyödynnettävä erilaisia digitaalisia välineitä ja ennakoinnin on oltava kunnossa kautta Suomen”, vaatii SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herrala.

Säävaihteluihin halutaan parempaa reagointikykyä

Kuljetusbarometrin tulosten pohjalta ero tyytyväisyydessä pääteiden talvihoitoon yön ja päivän välillä on suuri. Tiestön talvihoitoon tarvitaan lisää ja parempaa ennakointia. Tienpinnan jäätyminen tulee harvoin täysin yllätyksenä, kosteus ja lämpötilan lasku pakkasen puolelle on nähtävissä ennusteissa ja näihin ennusmerkkeihin on uskallettava rohkeammin reagoida riittävän ajoissa.

”Yksittäisiä tekijöitä kysyttäessä lumesta johtuva epätasaisuus nousi keskeiseksi tyytymättömyyttä aiheuttavaksi tekijäksi. Kertooko se myöhästyneestä lumenauraukseen lähdöstä”, Herrala kysyy.

Suomen tiestöllä on myös paljon korjausvelkaa ja se rapistuu tällä hetkellä ennätysvauhtia. Päällystysmäärät jäivät jo viime kesänä hyvin alhaiselle tasolle ja tulevasta kesästä ennustaa Väylävirasto vielä heikompaa. Päällystämisen kustannukset ovat nousseet rajusti ja talvella ilmaston muuttumisen myötä sääolot vaihtelevat paljon ja rapistuttavat tiestöä yhä kiihtyvämmällä tahdilla.

Suurin tyytymättömyys pääteiden talvihoidossa kohdistuu liukkauden torjuntaan. Myös lumesta johtuva epätasaisuus aiheuttaa suurta tyytymättömyyttä. Tämä kertoo riittämättömästä ennakoinnista talvihoitotoimenpiteissä (kun esim. satanut lumi pääsee aiheuttamaan paljon epätasaisuutta ja vaikeuttaa raskaan kaluston liikennöintiä) myös lumenauraus ylipäätään, mutta erityisesti öiseen aikaan, ei ole nyt oikealla tasolla.

JAA