Päämainos

SKAL Kuljetusbarometri povaa hiljenemistä

Kuljetusyritysten ennusteet syksyn kysynnästä ovat heikoimmat sitten vuoden 2015. 

25.09.2019
Teksti Esko Lukkari

Syyskuun SKAL Kuljetusbarometri kertoo selvästä talouden hiljenemisestä. Kuljetusyritysten ennusteet syksyn kysynnästä ovat heikoimmat sitten vuoden 2015. 

Raskaan liikenteen määrä teillä on vähentynyt huhtikuusta 2019 alkaen. Kysynnän lasku kurittaa SKAL:n raskaasti kuljetusyritysten taloutta.

Kuljetusmäärät olivat laskeneet 31 prosentilla vastanneista ja kasvaneet 21 prosentilla toukokuusta elokuun loppuun ulottuvalla jaksolla. Alueellisesti kuljetusmäärien lasku näkyy selvimmin Kaakkois-Suomessa ja pohjoisessa. 

SKAL julkisti barometrinsä 19.9.

Suoritealoittain metsäalan kuljetukset kehittyivät heikoimmin. Tukki- ja kuitupuutavaraa kuljettavista vain 10 prosenttia vastanneista raportoi kasvusta, ja kuljetettava väheni 58 prosentilla vastanneista. Hieman alle puolet (46 %) ennustaa kuljetusmäärien laskua syksyn aikana ja noin neljännes (26 %) kasvua. Liikevaihto on laskenut 63 prosentilla kyselyyn vastanneista metsäalan kuljetusyrityksistä.

Keski-Eurooppa hiljainen

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Kari Palojärven mukaan kuljetusmäärien lasku johtuu viennistä ja Keski-Euroopan markkinatilanteesta. Kirjanpainajatoukan aiheuttamien tuhojen vuoksi keskieurooppalaiset metsänomistajat ovat joutuneet korjaamaan metsiään ja varastot ovat täynnä kuitupuuta eikä uusia tilauksia ole tullut.

Hiipunut kotimainen rakentaminen ei riitä kompensoimaan viennin vaikeuksia. Keski-Euroopan puutuhot saattavat nostaa kysyntää muutaman vuoden päästä, mutta tällä hetkellä kysyntä on heikkoa. Palojärven mielestä metsäalan tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin hyvät, sillä isoja investointeja on tehty ja uusia tulossa.

69 prosenttia kuljetusyrittäjistä on sitä mieltä, että kuljetusalaa ei kuunnella päätöksenteossa ja 65 prosenttia kokee, että kuljetusalan säädöspohja ei kannusta yrittämiseen. 

Avoimissa vastauksissa moititaan kuljetusalan korkeaa verotusta ja tiuhaan muuttuvia kalustomittoja ja -massoja, jotka vaikeuttavat investointeja. Myös joustamattomat ajo- ja lepoaikasäännökset ja yrittäjäkuljettajan ajankäyttöä säätelevä työaikadirektiivi saavat kyytiä yrittäjiltä.

Avointen vastausten perusteella kilpailu kuljetusalalla on erittäin kovaa ja harmaa talous vakava ongelma. Tekijöinä kuljetusyrittäjät mainitsevat liikennepalvelulain heinäkuussa 2018 tuomat pakettiautojen lupavapautukset ja löyhät ulkomaista liikennettä koskevat säädökset (kabotaasi) sekä kuljetuspalveluiden tilaajavastuun, jota ei pystytä valvomaan.

SKAL ry:n vuoden 2019 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 576 jäsenyritystä. 

JAA