Päämainos
SKAL: Kuljetusyritysten näkymät loppuvuodelle ennakoivat taantumaa
Toimitusketjut 23.09. 06:37

SKAL: Kuljetusyritysten näkymät loppuvuodelle ennakoivat taantumaa

Yli puolet SKAL Kuljetusbarometriin vastanneesta runsaasta 600 kuljetusyrittäjästä kertoo kannattavuutensa heikenneen kesän aikana.

23.09.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara

Jakeluvelvoitteen alentaminen kesän aikana alensi selkeästi dieselin hintaa, myös raakaöljyn hinta on tullut ainakin hetkellisesti alas. Tästä huolimatta yli puolella SKAL Kuljetusbarometriin vastanneista laski kannattavuus kesän aikana. Kuljetusmäärät eivät kehittyneet ennustetusti, ja loppuvuodelle ennakoidaan kuljetusten kysynnän heikkenemistä. SKAL tiedotti kuljetusbarometrin tuloksista 19.9.

SKAL esittää ammattidieselin kiirehtimistä taantuman torjumiseksi

Energian hinnannousu ja yleinen kustannusnousu ovat jatkuneet kesän aikana ja heikentäneet taloudellista toimeliaisuutta. Esimerkiksi myönnettyjen rakennuslupien ja rakennushankkeiden määrä alenivat alkuvuoden ja kesän aikana viime vuoteen verrattuna (Tilastokeskus). Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat peräti 14,3 prosentin nousussa vuositasolla.

"Valitettavasti näyttää siltä, että korkeiden kustannusten painamana olemme menossa kohti taantumaa. Sille on painettava jarrua päätöksillä, jotka edistävät yleistä toimeliaisuutta sekä parantavat yritysten ja koko Suomen kilpailukykyä. Logistiikkakustannusten hillitseminen on Suomen saavutettavuuden ja houkuttelevuuden kannalta merkittävässä roolissa", sanoo tiedotteessa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Kannattavuus edelleen heikko, polttoainetuki tuo tilapäistä helpotusta

Yli puolet SKAL Kuljetusbarometriin vastanneesta runsaasta 600 kuljetusyrittäjästä kertoo kannattavuutensa heikenneen kesän aikana. Loppuvuonna heikkenevää kannattavuutta ennustaa 42 prosenttia. Myös liikevaihdon ja kuljetusmäärien ennusteiden saldoluvut ovat selkeästi negatiivisen puolella.

"Kuljetusbarometrin luvut ovat poikkeuksellisen pessimistisisiä ja niiden voi nähdä ennakoivan talouden taantumaa. Kevään poikkeuksellisen korkeaa kustannusnousua hieman helpottaa syksyllä jakoon tuleva polttoainetuen myöntäminen kuljetusyrityksille", Kujala sanoo.

SKAL esitti tukea keväällä kuljetusyritysten täysin poikkeuksellisen kustannustaakan helpottamiseksi. Eduskunta hyväksyi lain kesäkuussa, mutta tukisumma kuljetusyrityksille jäi hallituksen linjausta ja tuen maksamiseen osoitettua rahoitusta pienemmäksi. SKALin mielestä kuljetusalan polttoainetuki korottaa palauttaa vastaamaan alkuperäistä tarkoitusta ja tähän osoitettua rahoitusta. Järjestö on myös esittänyt erillistä määrärahaa polttoöljyä käyttäville yrityksille.

Kujalan mukaan kuljetus- ja logistiikka-ala ei normaalioloissa saa yritystukia. Polttoainetuen kaltaiset instrumentit ovat tilapäisiä. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tuki tulee tarpeeseen ja voi pelastaa kuljetusyrityksiä, jotta Suomi pidetään liikkeessä.

SKAL kannustaa yrityksiä hakemaan tukea ja järjestö järjestää jäsenyrityksilleen koulutusta tuen hakemiseksi syksyn aikana tilaisuuksien ja webinaarien muodossa.

Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi 603 kuljetusyrittäjää. Määrä vastaa noin runsasta viittä prosenttia kaikista maanteiden tavaraliikenteen yrityksistä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja.

JAA