Päämainos
SKAL: ”Logistiikka-alan päätöksenteko pidettävä riittävästi kotimaassa”
Kuljetukset 11.08. 06:25

SKAL: ”Logistiikka-alan päätöksenteko pidettävä riittävästi kotimaassa”

SKAL korostaa kuljetus- ja logistiikka-alan kotimaista hallintaa lausunnossaan valtioneuvoston huoltovarmuusselonteon luonnoksesta.

11.08.2022
Teksti Esko Lukkari

SKAL:n mukaan toimiala ja sen yrityksiä koskeva päätöksenteko on myös pidettävä riittävissä määrin kotimaassa, jotta siihen voidaan nojata myös yhteiskunnan poikkeavissa oloissa.

SKAL julkisti lausuntonsa 9.8.

Järjestön mukaan Suomella tulee olla mm. valmius tehdä energiasta ja sen saatavuudesta poikkeusoloissa ratkaisuja, jotka varmistavat logistiikkasektorin toimintaedellytykset. Sama koskee järjestön mukaan poikkeuksellisia energian hinnanmuutoksia.

Lausunnon mukaan huoltovarmuudelle on ensiarvoisen tärkeää, että markkinoilla toimivat kuljetus- ja logistiikka-alan yritykset säilyttävät kannattavuutensa ja siten toimintaedellytykset esim. rajuissa ja odottamattomissa energian hinnannousuissa.

SKAL muistuttaa, että Suomen huoltovarmuus, häiriötilanteisiin varautuminen ja koko yhteiskunnan jatkuvuuden hallinta on pohjannut perinteisesti julkisen ja yksityisen sektorin tiiviiseen yhteistyöhön, tästä on tärkeää pitää kiinni perustana myös jatkossa ja asia onkin nostettu heti selonteon alussa hyvin esille tuoden myös kolmas sektori julkisen ja yksityisen rinnalle hyvin tärkeänä toimijana monissa häiriö- ja kriisitilanteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

SKAL korostaa, että kansainvälinen yhteistyö on tärkeää myös Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Riippuen häiriötilanteen, kriisin tai poikkeusolon luonteesta voi kansainvälinen yhteistyö olla ainoa avain kriisistä ulospääsyyn. Varautumisessa on samanaikaisesti kuitenkin lähdettävä omista kansallisista
lähtökohdista ja tarpeista eikä kansainvälisillä toimilla tai sopimuksilla voida korvata omia toimia.

Järjestön mukaan liikenne ja logistiikka on tänä päivänä vahvasti kansainvälisesti verkottunutta mm. toimitusketjujen osalta ja tämä on tärkeää huomioida varautumis- ja huoltovarmuustyössä. Koronapandemia osoitti sen mukaan konkreettisesti globaalin logistiikan haavoittuvuuden, mutta toisaalta myös kuinka nopeilla häiriönhallinnan toimilla saadaan yhteiskunnan toiminnalle välttämätön logistiikka sujumaan niin maalla kuin merilläkin.

AVAINSANAT

SKAL ry

JAA