SKAL löysi korjattavaa logistiikan perustutkinnon luonnoksesta
Kuljetukset 18.08. 08:44

SKAL löysi korjattavaa logistiikan perustutkinnon luonnoksesta

"Tulevaisuudessakin tarvitaan uusia ammattikuljettajia, täysin automaattisten autojen aika kaukana tulevaisuudessa”.

18.08.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

SKAL kannattaa logistiikan perustutkinnon perusteiden uudistamista, jotta ne vastaisivat nykypäivän työelämän osaamisvaatimuksia. Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta SKAL:lta.

SKAL:n mukaan tulevaisuudessakin tarvitaan uusia ammattikuljettajia, täysin automaattisten autojen aika on vasta kaukana tulevaisuudessa, ja tällöinkin tarvitaan osaajia kuljetuspalvelun toteuttamiseen.

SKAL julkisti kannanottonsa 10.8.

SKAL yhtyy Autoliikenteen Työnantajaliitto sekä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n Kuljetuspalvelujen osaamisalaa koskevaan lausuntoon, ja haluaa vielä erikseen nostaa esiin seuraavia kohtia.

Minne unohtuivat kuorma-autot?

Kuljetuspalvelujen osaamisalasta on luonnoksessa todettu, että tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa tai poiketa niiltä osin, kun ne koskevat ajo-oikeutta ja ajokorttivaatimuksia. Tästä puuttuvat kuorma- ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyys ja sen laajennus, joita ei myöskään voida mukauttaa tai niistä poiketa. 

Ensimmäinen kappale tulisi SKAL:n mukaan muuttaa seuraavaksi: ”Kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa tai poiketa niiltä osin, kun ne koskevat ajo-oikeutta ja ajokorttivaatimuksia sekä kuorma- ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyttä ja ammattipätevyyden laajennusta.”

Edellä mainittua ammattipätevyyttä koskevan tutkinnon osan (2.3) nimi tulisi muuttaa kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydeksi ja viittaukset koskemaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, eli lakia liikenteen palveluista. Lisäksi SKAL esittää, että kuljetusalan perustason ammattipätevyyden ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennuksen voi suorittaa logistiikan perustutkinnon osana myös liikennepalvelulain 32 §:n mukaiset kokeet suorittamalla.

Kuormanvarmistukseen liittyvien asioiden osaamisen tulee olla järjestön mukaan tutkinnon perusteissa vahvemmin esillä. Ajoneuvon kuormaamisen ja kuorman varmistamiseen käytettävien välineiden lisäksi tulee hallita kuorman varmistamista koskevat periaatteet ja säädökset. Lisäksi taloudellisen ajotavan merkitystä ympäristölle ja ilmastolle voisi korostaa laajemmin.

Kuorma-autokin palvelutöissä

Kuvailulehdellä todetaan linja-auton- ja taksinkuljettajan toimivan palveluammatissa. Kuorma- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja toimii SKAL:n mukaan yhtä lailla palveluammatissa kuin linja-auton- ja taksinkuljettaja, mikä liiton mielestä pitää lisätä kuvailulehden toisen kappaleen tekstiin.

Kuvailulehden toisessa kappaleessa todetaan myös, että kuorma- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ”noudattaa teollisuuden työturvallisuusvaatimuksia sekä ohjeistuksia”. Työturvallisuutta koskevat säännökset tulevat lainsäädännöstä ja työnantaja vastaa työntekijöidensä työturvallisuudesta. Kuljetusyritysten asiakkailla voi olla lainsäädännön lisäksi omia työturvallisuusvaatimuksia ja ohjeistuksia, joita asiakkaat edellyttävät kaikkien noudattavan yhteisessä työpaikassa. Teollisuus on kuitenkin vain yksi kuljetusyritysten asiakastaho ja siksi edellä mainittua kirjausta tulisikin muuttaa siten, että siinä huomioidaan lakisäännökset ja lisäksi myös muun asiakaskunnan vaatimukset.

JAA

LUETUIMMAT