SKAL pelkää konkurssiaaltoa
Kuljetukset 09.04. 09:59

SKAL pelkää konkurssiaaltoa

Suhdannebarometrin mukaan kuljetusala ei ole koskaan aiemmin sukeltanut näin syvälle.

09.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Kaksi kolmesta kuljetusyrityksestä kärsii voimakkaasti koronatilanteesta kertoo SKAL:n  ”koronabarometri”. Barometrin summaluku asettui -60:n tuntumaan kuljetusmäärissä, liikevaihdossa ja kannattavuudessa. Siinä on jyrkkä pudotus vuoden alun ennusteisiin. 

SKAL julkaisi barometrinsä 8.4.

”Koronabarometrin” mukaan lähes viidennes kuljetusyrittäjistä pitää konkurssia todennäköisenä tai varmana. Koko maan yritysmäärään suhteutettuna ennusteet uhkaavat toteutuessaan tavaraliikenteemme palvelukykyä.

”Poikkeuksellinen tilanne”

Suomen noin 9 000 kuljetusyrityksestä konkurssiuhka kohdistuisi yli 1 500 toimijaan. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä vuodesta 1990 alkaen kuljetusalan yritysten konkurssien määrä on ollut enintään 200 vuodessa. Mikäli kyselyn ennusteet toteutuvat, sillä on SKAL:n mukaan vakavia seurauksia tavaraliikenteen palvelukyvylle.

”Koronabarometri” osoittaa, että koronakriisi kohdistuu vahvasti myös maanteiden tavaraliikenteeseen. Tämä on pienyrittäjävaltainen toimiala, joka vaatii mittavia kalustoinvestointeja. Kuljetusyritykset ovat tottuneet toimimaan markkinaehtoisesti, ilman tukea yhteiskunnalta. Nyt on kuitenkin se hetki, jolloin yhteiskunnan on tukemalla yrityksiä varmistettava Suomelle elintärkeiden kuljetusten jatkuminen.

SKAL ry:n ylimääräiseen barometrikyselyyn koronatilanteen vaikutuksista vastasi 828 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 400 jäsenyrittäjälle 27.3.–6.4.

Koronan vaikutukset osuivat suoraan noin kolmannekseen kuljetusyrityksistä jo maaliskuussa. Joka kuudes (17 %) vastanneista laittoi kuljetuskalustoa seisontaan, ja yhtä moni (16 %) käynnisti lomautustoimet. 

Yrittäjät hakeneet tukea

Moni yrittäjä (14 %) ehti hakea taloudellista tukea turvatakseen toiminnan jatkumisen. Apua haettiin pankista (70 %) tai rahoitusyhtiöstä (45 %), ja suunniteltuja investointeja lykättiin eteenpäin (43 %). Kuljetusasiakkaan puoleen kääntyi harva, 5 prosenttia apua hakeneista. Vaikutukset kuljetuksiin näkyivät erilaisina hidasteina 42 prosentille vastanneista.

Kaksi kolmesta (67 %) vastaajasta kokee kuljettajien toimintaedellytysten heikentyneen erityisesti taukopaikoilla. Runsas viidennes pitää heikennystä rajuna. Myös kuorman vastaanottaja- ja lähettäjäpäässä on ongelmia. 

Avoimissa vastauksissa moititaan erityisesti kuljettajilta suljettuja wc- ja peseytymistiloja sekä työn vaikeutumista terminaaleissa. Kun osa kuljetuksista on peruuntunut, myös kokonaislogistiikan suunnittelusta on tullut vaikeampaa. Henkisiä seurauksia ovat huoli yrityksen tulevaisuudesta ja henkilöstöstä, sillä moni kuljettaja työskentelee jatkuvan tartuntariskin alla.

Puolet kuljetusyrityksistä arvioi lomauttavansa henkilöstöään todennäköisesti (39 %) tai varmasti (11 %) huhti-toukokuussa koronan vuoksi. Lomautukset ovat osumassa eniten (74 %) kuljetusyrityksiin, joissa työskentelee 11−20 kuljettajaa. Pienistä, 2−3 työntekijän kuljetusyrityksistä, lomautuksia ennustaa puolet. Irtisanomiset uhkaavat joka kuudetta (16 %) yrityksistä. Joka toinen vastanneista suunnittelee kaluston laittamista seisontaan.

JAA