Päämainos
Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL soisi raskasta liikennettä valvottavan jatkuvana poliisityönä ja vakavista rikkomuksista rangaistavan tuntuvammin.
Kuljetukset 17.02. 09:46

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL soisi raskasta liikennettä valvottavan jatkuvana poliisityönä ja vakavista rikkomuksista rangaistavan tuntuvammin.

SKAL: Raskasta liikennettä pitäisi valvoa tarkemmin ja vakavista rikkomuksista rangaista tuntuvammin

Juuri päättynyt raskaan liikenteen tehovalvontajakso osoitti, että joka viidennellä kuljetuksista oli seuraamuksiin johtavaa huomautettavaa.

17.02.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

Poliisin toteuttaman tehovalvontajakson tulos ei kuljetusalan edunvalvoja SKAL:ia tyydytä.

"Niin kauan kuin nämä asiat eivät ole kunnossa, joka viikko saisi olla tehovalvonta", sanoo SKAL:n lähettämässä tiedotteessa yhdistyksen puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Suuri enemmistö kuljetusyrityksistä huolehtii velvotteista

Maanteiden tavaraliikenteen yritykset palvelevat asiakkaita noin 40 000 kuorma- ja pakettiautolla ympäri Suomen. Ehdoton enemmistö kuljetusyrityksistä huolehtii velvoitteistaan asianmukaisesti.

Kilpailu kuljetusmarkkinoilla on kovaa ja erot yritysten välillä verrattain pieniä. Tahallisilla laiminlyönneillä voi saavuttaa ansaitsematonta kilpailuetua muihin toimijoihin nähden, minkä vuoksi niihin puuttuminen on tärkeää. Juuri päättyneen valvontaviikon aikana lipeämisiä sattui erityisesti ajo- ja lepoaikasäädöksien noudattamisessa.

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL soisi raskasta liikennettä valvottavan jatkuvana poliisityönä ja vakavista rikkomuksista rangaistavan tuntuvammin. Ruotsissa esimerkiksi laittomasta ulkomaisesta liikenteestä, ns. laittomasta kabotaasista, seuraa tuntuvat sanktiot, jotka on pakko maksaa, ennen kuin kuljetus pääsee poistumaan maasta. Käytössä on muun muassa rengaslukko.

"Meidän tulisi kuroa eroa umpeen ja laittaa harmaa talous kuriin", vaatii Ylälehto.

Valvonta vähentynyt

Suomi on vähentänyt liikenteen valvontaa resurssipulasta johtuen ja pitkän linjan valvonta-ammattilaisia on poistunut eläkkeelle. Poliisien koulutusta raskaan liikenteen valvontaan on lisätty, mutta muuttuvat säädökset asettavat suuret odotukset valvojien ammattitaidolle edellyttäen jatkuvaa kouluttautumista.

Jani Ylälehdon mielestä Suomen pitäisi lisätä käytännön koulutusta edelleen ja modernisoida valvontaa. Valvontaa suorittavan viranomaisen ammattitaito heijastuu suoraan tienvarsitarkastusten sujuvuuteen:

"Jos tarkastusta suorittava henkilö on kokematon, ajanmenetys voi olla huomattava. Silloin sinänsä tarpeelliset tarkastukset voivat lisätä kuljetusyrityksen kustannuksia ja vaarantaa asiakkaan toimitusketjun", Ylälehto summaa.

Teknologia apuun tarkastuksissa

Digitaalisilla apuvälineillä, kuten rekisterikilpien lukulaitteilla sekä ajo- ja lepoaikoja etänä lukevalla laitteella voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Valvontaa entistä paremmin kohdentamalla voidaan säästää lakeja noudattavien kuljetusten aikaa.

Reilun kuljetuksen toteutuminen on tärkeää SKAL:lle. SKAL on yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliiton kanssa laatinut Reilu kuljetus -oppaan kuljetusasiakkaille. Sen avulla yritykset ja kunnat voivat nopeasti omaksua kuljetushankinnoissa huomioitavat pykälät.

"Pelikentän tasapuolisuuden turvaaminen ja harmaan talouden torjunta ovat keskeisimpiä haasteita, joista olen kuljetusyrittäjäkollegoilta kuullut sen jälkeen, kun tehtävässäni aloitin. Haluamme kääntää pelitilanteen terveemmäksi", Jani Ylälehto kiteyttää.

AVAINSANAT

SKAL ry

JAA