Päämainos
SKAL torppaa LVM:n työryhmän raportin
Kuljetukset 15.10. 11:30

SKAL torppaa LVM:n työryhmän raportin

Järjestön mielestä raportti antaa väärän kuvan polttoaineveron korotusvaikutuksista.

15.10.2020
Teksti Esko Lukkari

SKAL torjuu jyrkästi Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman fossiilittoman liikenteen työryhmän loppuraportin johtopäätökset. 

Järjestö ei voi hyväksyä raporttia, jossa pääasiallisina päästövähennyskeinoina nähdään polttoaineveron korotusten tai liikenteen kansallisen päästökaupan kaltaiset toimet, joilla lisättäisiin merkittävästi elinkeinoelämän kustannuksia. Päästöjen ja vähentämisen ja Suomen kilpailukyvyn ei tarvitse olla sen mukaan ristiriidassa.

SKAL julkisti kannanottonsa 13.10.

Suomi on SKALin mukaan parhaillaan määrittelemässä toimenpiteitä, joilla liikenteessä voidaan saavuttaa jo tähän mennessä määriteltyjen päästövähennystoimien päälle tarvittavat lisäkeinot 1,4 miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämiseksi.

”Väärä kuva veronkorotuksista”

SKAL ei voi hyväksyä raporttia, koska raportista puuttuu tiestön kunnon parantamisen vaikutus päästöjen vähentämiseen ja se antaa väärän kuvan polttoaineveron korotusten vaikutuksesta päästöjen vähentämiseen ja vähättelee niiden vaikutusta Suomen kilpailukykyyn.

”Raportin päästövähennyksistä 60 prosenttia esitetään saavutettavan polttoaineiden hinnan korotuksilla joko kansallisen päästökaupan tai polttoaineveron korotuksella. Jotta päästövähennykset saavutettaisiin tämän mekanismin kautta, vaatisi se todella suuret korotukset polttoaineen hintoihin nopealla aikataululla. Tällä olisi vakavia seurauksia Suomen teollisuudelle. Näitä vaikutuksia ei ole raportissa riittävästi arvioitu”, järjestö sanoo.

SKAL tarjoaa omaa vaihtoehtoaan

Polttoaineveron korottaminen ei ole SKALin mukaan välttämätöntä päästövähennysten saavuttamiseksi. Toukokuussa 2020 SKAL yhdessä liikenteen ja kuljetusalan kumppanijärjestöjen kanssa julkaisi oman vähäpäästöisen liikenteen tiekarttansa, jossa ne esittävät keinoja liikenteen 1,4 miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämiseen. Tiekarttaraportin 24:stä eri keinosta keskeisiä tavaraliikenteen keinoja ovat: 

  • Tieverkon kunnossapidon parantaminen 
  • Logistiikan ja kuljetusten digitalisaatio
  • Jakeluvelvoitteen kannustavuuden lisääminen 
  • HCT-kaluston yleistyminen.

 

Tiekartan mukaan yksistään tieverkon kunnon parantamisella voidaan kattaa lähes 10 prosenttia 1,4 miljoonan tonnin päästövähennystavoitteesta. SKAL ihmettelee, miksi tätä merkittävää keinoa ei ole otettu raportin laskelmiin mukaan.

Digitalisaatioon liittyviin toimenpiteisiin sisältyy muun muassa sähköiset rahtikirjat, paluulogistiikan suunnittelu, kuormien yhdistely ja reittien optimointi sekä kuljettajaa taloudellisessa ajotavassa avustavat järjestelmät. Yritykset kehittävät logistista tehokkuuttaan jo yksistään markkinasyistä. 

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA