Päämainos
SKAL tyytyväinen ammattidieselin paluusta hallituksen agendalle
Kuljetukset 17.04. 10:04

SKAL tyytyväinen ammattidieselin paluusta hallituksen agendalle

Hallitus palautti kehysriihessä agendalleen ammattidieselin ja linjasi, että raskaan liikenteen ammattidiesel otetaan käyttöön, kun EU:n uusi polttoaineen jakelijoiden päästökauppa tulee voimaan vuonna 2027.

17.04.2024
Teksti Ilmari Tuomivaara

Kuljetus- ja logistiikka-alan edunvalvoja SKAL on esittänyt ohjelmissaan ratkaisua, jossa päästökaupan mukanaan tuomat lisäkulut kompensoidaan ammattidieselillä.

"Hallitus teki logistisen kilpailukykymme kannalta tärkeän linjauksen. Tämä on välttämätön keino estää päästökaupan mukanaan tuoma polttoaineen hinnan nousu raskaassa liikenteessä", sanoo SKALin tiedotteessa toimitusjohtaja Anssi Kujala

Kujalan mukaan on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä ei alenna kustannuksia, vaan estää niiden nousua. Yksityiskohdat selviävät ammattidieselin valmistelun edetessä. Ammattidieselillä tarkoitetaan energiaverodirektiivin sallimaa mahdollisuutta soveltaa tietyntyyppisiin kuorma- ja linja-autoihin tankattavaan dieselöljyyn alhaisempaa polttoaineverokantaa. Se on käytössä useissa EU-jäsenvaltioissa.

SKAL oli hallitusohjelmaneuvotteluiden jälkeen pettynyt siitä, että useimpien puolueiden kannattama ammattidiesel ei ollut hallitusohjelmassa.

"Nyt on erityisen myönteistä, että hallitus palauttaa agendalleen raskaalle liikenteelle välttämättömän ammattidieselin polttoainejakelun päästökaupan toteutuessa vuonna 2027. Hallitus myös ilmoittaa sitoutuvansa siihen, että tämä saatetaan voimaan tällä vaalikaudella. Tästä on pidettävä kiinni", Kujala sanoo.

Ammattidiesel valmisteltava huolella

Ammattidieselin valmistelu on SKALin mielestä tehtävä perusteellisesti kuljetusalan yritysten tarpeet huomioiden.

"Jatkovalmistelussa tärkeää on se, että yritys voi hakea palautusta maksetuista polttoaineveroista riittävän usein, esimerkiksi kuukausittain", SKALin Kujala painottaa.

SKALin mukaan palautuksen määrän tulee vastata päästökaupan aiheuttamaa hinnan nousua, joka tämänhetkisten arvioiden mukaan on dieselille yli 10 senttiä litralta.

Arvonlisäveron nousu nostaa vain vähän polttoaineen hintoja

Yleisen arvonlisäveron korottaminen 1,5 prosenttiyksiköllä vaikuttaa myös polttonesteiden hintoihin, mutta korotus nostaa dieselin hintaa huomattavasti vähemmän kuin mitä vuoden alun polttoaineveron alentaminen hintaa laski.

SKAL arvioi 1,5 prosenttiyksikön arvonlisäverokorotuksen nostavan dieselin hintaa 2,0–2,5 senttiä litralta, kun vuoden 2024 alussa toteutettu polttoaineveron alentaminen laski dieselin arvonlisäverollista hintaa 4,7 senttiä litralta.

Arvonlisäverotuksen korotus ei suoraan vaikuta kuljetusyritysten kustannuksiin, mutta se vaikuttaa lopulta kuluttajahintoja korottaen myös kuljetuspalveluiden osalta.

Väylien investointiohjelmasta pidettävä kiinni

Hallitus leikkaa vuonna 2025 väylärahoitusta 30 miljoonalla eurolla aikaistamalla suunniteltuja säästöjä vuodella. Nimeämättömistä väylärahoista leikataan vuodessa noin 50 miljoonaa vuosien 2026–2028 aikana.

"Tämä on pettymys. Vaikka julkisen talouden tilanne on haastava, on hyvä muistaa, että hyväkuntoinen tiestö on teollisen ja logistisen kilpailukykymme selkäranka", Anssi Kujala sanoo.

SKAL korostaa, että näiden leikkausten vuoksi on erityisen tärkeää, että hallitus pitää kiinni väylien investointiohjelmasta, joka sisältää muun muassa 520 miljoonaa euroa korjausvelan poistoon.

JAA