Suomeen perustettu uusi ilmaliikenteen tutkimuskeskus
Kuljetukset 08.09. 09:08

Suomeen perustettu uusi ilmaliikenteen tutkimuskeskus

LIFT Future Aerospace Center haluaa vauhdittaa alan liiketoimintaa ja tutkimusta.

08.09.2022
Teksti Esko Lukkari

Syyskuussa toimintansa käynnistävä tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskus LIFT Future Aerospace Center kokoaa toimijoita yksityiseltä, julkiselta ja tutkimus- ja kehityssektorilta. Tavoitteena on kehittää ilmailualan innovaatiota ja alan liiketoimintaa.

Klusterissa aloittavat isäntäorganisaationa toimivan Redstone AERO Oy:n lisäksi VTT, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Paikkatietokeskus FGI. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä (TKI) tulevaisuuden ilmaliikenteessä ja samalla tukea toimialan uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen.

VTT tiedotti asiasta 31.8.

Redstone AERO on rakennuttanut Helsinki-East Aerodrome -lentokentälle Pyhtäälle tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskuksen, jolla luodaan TKI-toiminnalle fyysiset puitteet. Pyhtää on reilun 100 km päässä Helsingistä.

”Digitaalinen lentokenttä”

”Tulevaisuuden ilmaliikenne ja on-demand -liikennepalvelut tarvitsevat nykyistä huomattavasti tiheämmän lentokenttäverkoston. Kehitämme LIFT:ssä konseptia, jossa lentokenttiä voidaan suunnitella, rakentaa, luvittaa ja operoida merkittävästi aiempaa tehokkaammin. Kutsumme mallia digitaaliseksi lentokentäksi”, sanoo tiedotteessa Helsinki-East lentokentän operaattoriyhtiön Redstone AEROn hallituksen puheenjohtaja Esa Korjula.

Uuden tutkimuskeskuksen avajaisia vietettiin 1.9. Tech Runway -tapahtumassa, joka järjestettiin Pyhtäällä kolmatta kertaa. Tech Runway -messu- ja kongressitapahtumaan saapui noin 300 ilmailun ammattilaista, puhujaa ja näytteilleasettajaa.

LIFT:in jäsenten lisäksi tapahtuman muut keskeiset yhteistyökumppanit tänä vuonna olivat Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry sekä Saab. Paikalla on myös runsaasti viranomaisia ja valtionhallinnon edustajia niin poliisista, Puolustusvoimista kuin Rajavartiolaitokselta, joiden kanssa käydään läpi Euroopan muuttunutta turvallisuustilannetta.

Suomella on etsikkoaikansa

”VTT näkee miehittämättömän ilmailun roolin kasvavan nopeasti maailmanlaajuisesti. Suomen tulee tarttua tällaisiin käänteentekeviin tilaisuuksiin ja pyrkiä edelläkävijän rooliin. VTT:n TKI-painopisteitä nyt perustettavassa LIFT-tutkimuskeskuksessa ovat esimerkiksi kaupunki-ilmailun sovellukset, miehittämättömän ilmailun ilmatilan hallinnan kehitys, drooniparvet sekä ratkaisujen autonomiatason nosto”, sanoo VTT:n erikoistutkija Hannu Karvonen.

VTT edistää teemoja myös EU:n SESAR 3 -yhteishankkeessa ja LIFT-klusterin toiminnan on suunniteltu toimivan kotipesänä suomalaisten alan toimijoiden kokoamisessa EU-tason verkostoihin ja kehityshankkeisiin.

Dronien käytön kasvu on ripeää

Sähköinen ja miehittämätön ilmaliikenne on ollut julkisuudessa tänä vuonna erityisesti laitteiden viranomais- ja puolustuspuolen käytön vuoksi. Tuleva kehitys alalla onkin erittäin kiinnostava ja LIFT toivottaa eri toimijat tervetulleiksi mukaan yhteiskehittämiseen.

"Miehittämättömien ilma-alusten käyttö siviili- ja viranomaissovelluksissa on kasvanut nopeasti. Käyttömahdollisuuksien kasvu on kuitenkin vasta tulossa, kun miehittämättömän ilmailun operaatiot saadaan turvallisesti sovitettua yhteen perinteisen miehitetyn ilmailun kanssa. Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet ja osaaminen ottaa kiinni tästä tulevaisuuden toimialasta”, sanoo ammattilentäjä ja droonitutkimuksen pioneeri Tomi Oravasaari, joka toimii NELI (North European Logistics Institute) TKI-yksikön johtajana Xamkissa.

”LIFT-verkostoyhteistyö ja lentokenttäympäristö tukevat Xamkin soveltavaa tutkimusta, jossa kehitetään turvallisuuslähtöisesti menetelmiä sovittaa yhteen nykyinen miehitetty ilmailu ja drone-lentotoiminta sekä luodaan käytännön ratkaisuja pitkän matkan drone-lennoille eri lentokenttien välillä. Tämä pohjustaa muun muassa drone-logistiikan kaupallisten ratkaisujen syntymistä”, hän lisää.

Alalla on paljon erilaisia toimijoita

Ilmaliikenteen parissa toimii Suomessa satoja organisaatioita. Toimialan laaja-alaisuus ei ole kuitenkaan yleisesti tiedossa.

”Paikkatietokeskuksen yksi tärkeä osaamisalue on drooneihin liittyvä paikkatietotutkimus, joka on keskeistä tulevaisuuden autonomisen ja vähäpäästöisen ilmailun sovellusten kehittämisessä.

Tutkimusprofessori Eija Honkavaaran mukaan Maanmittauslaitos harjoittaa lisäksi kartoitus ilmakuvaus- ja laserkeilaustoimintaa sekä omilla laitteistoilla että tilaamalla aineistojen hankinnan konsulteilta. Maanmittauslaitoksen kartoitusaineistojen keruussa hyödynnetään vuosittain noin kymmentä eri lentokonekalustoa.

Helsinki-East Aerodromen alue on kehittymässä paitsi pääkaupunkiseudun kakkoslentokentäksi myös uudentyyppisen tehokkaan lentokenttäoperoinnin prototyypiksi.

AVAINSANAT

LIFT

JAA