Päämainos

Suomen saatava edustaja IMO:n Counciliin

Pysyvä edustaja parantaisi Suomelle tärkeän merenkulun edunvalvontaa alan keskeisessä järjestössä.

07.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomen pitäisi saada oma pysyvä edustaja kansainväliseen merenkulkualan yhteistyöjärjestön IMO:n (the International Maritime Organization) keskeiseen päättävään elimeen eli neuvostoon (Council).

Tätä mieltä ovat Huoltovarmuusorganisaation tilaaman merenkulun huoltovarmuutta käsittelevän raportin kirjoittaneet alan kotimaiset asiantuntijat.

IMO on YK:n alainen organisaatio. IMO:ssa tehdään tärkeimmät merenkulun tulevaisuuteen liittyvät päätökset  - esimerkiksi laivojen rikkidioksidipäästörajat, pilssivesipäästörajat ja typpipäästörajat – on päätetty IMO:n Councilissa.

Suomi on erittäin riippuvainen ulkomaankaupassaan juuri merenkulusta. Suomen viennistä sekä tuonnista 80 prosenttia kulkee meritse. Suomen talous on täysin riippuvainen toimivasta merenkulusta.

Huoltovarmuusorganisaatio on tilannut ”Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – Toimintaympäristön tarkastelu vuoteen 2030” selvityksen. Se on tehty Turun yliopiston johtavien logistiikka-asiantuntijoiden professori Lauri Ojalan ja tohtori Tomi Solakiven johdolla. Raportti julkistettiin 20.12.2018

Raportin mukaan Suomen pysyvä edustaja IMO:ssa helpottaisi merenkulun tilanteen seurantaa, ennakoivaa edunvalvontaa ja vaikuttamista päätöksenteon valmisteluun.

IMO:n valmistelutyö jakautuu viiteen komiteaan ja seitsemään alakomiteaan ja niihin suomalaiset osallistuvat raportin mukaan ahkerasti. Mutta vasta pysyvä edustaja neuvostossa varmistaisi tehokkaan edunvalvonnan.

Raportin tekijät korostavat, että EU noudattaa pitkälle IMO:ssa tehtyjä päätöksiä, mutta EU:n säätely on vielä yksityiskohtaisempaa. Uusimpana esimerkkinä EU:n yksityiskohtaisemmasta säätelystä on vuonna 2017 voimaan tullut matkustaja-aluksia koskeva turvallisuuspaketti.   

JAA