Päämainos
Kuljetukset 08.06. 08:25

"Suomen saatava rautatieyhteys Ruotsiin ja Narvikin satamaan"

Pohjoisen rautatieinvestoinneille tarvitaan TEN-T-verkon rahoitusmalli.

08.06.2022
Teksti Esko Lukkari

Suomelle on tärkeää muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi saada sujuva rautatieyhteys Ruotsiin ja Norjan Narvikin satamaan. Tähän liittyvä TEN-T-verkon rahoitus on saatava varmistettua Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä EU-tasolla.

Jos Itämerellä syntyy ongelmia, joiden vuoksi tuonti ja vienti meriteitse ei toimi, korostuu kaksoisraiteen tarve Tornioon ja siitä riittävä kapasiteetti Norjaan. Tämä on tärkeä edunvalvonnan tavoite Suomelle.

Näin sanoo Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi. Hän osallistui Ruotsin Kiirunassa touko-kesäkuun vaihteessa järjestettyyn arktisen infrastruktuurin konferenssiin.

Pohjois-Pohjanmaan liitto tiedotti asiasta 7.6.

Rautatiet ovat avainasemassa

Konferenssissa käsiteltiin pohjoisen Skandinavian ja Suomen infrastruktuurin ja elinkeinoelämän kehittymisnäkymiä, investointitarpeita sekä huoltovarmuutta.

Konferenssin osanottajat olivat yksimielisiä siitä, että rautateiden kehittäminen on välttämätöntä, jotta liikennepäästöjä saadaan vähennettyä.

Jussinniemi korostaa, että rautateillä on tärkeä merkitys Suomen huoltovarmuudelle sekä viennissä että tuonnissa.

Suomi tarvitsee TEN-T-rahoitusta

Tie- ja rautatieliikenteen valtakunnallisessa kehittämisessä painopiste on entistä enemmän pohjoisessa. Euroopan laajuinen TEN-T-verkko luo Suomelle tärkeän kulkuyhteyden pohjoiseen Ruotsiin ja Norjan kautta Atlantille, minkä vuoksi koko verkon kehittäminen tulisi huomioida entistä voimakkaammin kansallisissa investoinneissa.

Liikenteen päästötavoitteiden saavuttamisessa sekä liikenneturvallisuuden edistämisessä rataverkon sähköistäminen ja liikenneverkon kapasiteetin kasvattaminen nousee tärkeäksi teemaksi. Tulevaisuudessa myös kestävällä, sähköisellä lentoliikenteellä on mahdollisuuksia kasvaa kulkuyhteydeksi harvaan asutuilla seuduilla.

Jussinniemi korostaa, että Pohjois-Pohjanmaan on vaikutettava kansallisessa edunvalvonnassaan liikennejärjestelmän rahoitukseen, jotta TEN-T-ydinverkkokäytävä saa rahoituksen normaalin liikennekehyksen ulkopuolelta. Muuten resurssit eivät riitä tai investointeihin suunnattu raha on pois alemman liikenneverkon kehittämisestä ja kunnossapidosta.

Pohjoisen tieverkon kestävyys ja pohjoisten alueiden saavutettavuus on Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen myötä korostunut vahvasti. Huoltovarmuuden ja palvelutasotavoitteiden saavuttamisen lisäksi pohjoisten alueiden elinkeinoelämän näkymät korostavat kiireellisiä investointeja Suomen vientiteollisuuden ja kilpailukyvyn turvaamiselle. Tähän viittaa Lapin kauppakamarin alkuvuodesta julkaisema selvitys, jonka mukaan Barentsin alueen investointipotentiaali yltää jopa 178 miljardiin euroon.

Pohjois-Pohjanmaan liitto edistää pohjoisen alueen kansainvälistä yhteistyötä toimimalla Euroopan Unionin CPMR -järjestössä sekä Barentsin alueen yhteistyöverkostoissa. Syksyllä 2021 käynnistynyt Perämerenkaaren rajaton ja kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on tehostaa rajat ylittävää liikennejärjestelmäyhteistyötä sekä edistää Perämerenkaaren TEN-T-ydinverkkokäytävän alueellisen tulevaisuusvision syntyä.

JAA