Päämainos
Suomen Satamat huolissaan Fit for 55:n verovaikutuksista
Kuljetukset 17.05. 06:38

Suomen Satamat huolissaan Fit for 55:n verovaikutuksista

Päästökauppamaksun ohella nyt myös bunkraus satamissa muuttuisi verotuksenalaiseksi.

17.05.2024
Teksti Esko Lukkari

Suomen Satamat on yhdessä ESPO:n (European Sea Ports Organisation) huolissaan Fit for 55-paketin energiaverodirektiivin vaikutuksesta eurooppalaisten satamien kilpailukykyyn.

EU:n energiaverodirektiiviehdotuksen mukaan aluksilla otettaisiin käyttöön aluksille toimitettavien polttoaineiden verotusmalli. Verotus rajoittuu vain EU:n sisäisessä vesiliikenteessä käytettäviin aluksiin. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos alus tankkaa polttoainetta EU:n satamassa ja sitä seuraa toinen käynti EU:n satamassa, bunkrattua polttoainetta verotetaan. 

Suomen Satamat ry julkaisi kannanottonsa 13.5.

Haitta Euroopan satamille

Suomen Satamat ry:n mukaan ehdotus vaikuttaa näin ollen ensisijaisesti EU:n satamiin, joissa harjoitetaan merkittävää bunkrausta. Lisäksi se merkitsisi ylimääräistä verotusta EU:ssa sisäiselle merenkululle, perittävän päästökauppamaksun lisäksi. 

Satamat ry on huolissaan direktiivin vaikutuksista kilpailukykyyn ja kritisoi ehdotusta siitä, ettei se luo jäsenmaille velvoitetta maasähkön verohuojennuksen käyttöönotolle.

EU-tasolla on keväällä keskusteltu osana Fit for 55 -pakettia annetusta energiaverodirektiivistä. Puheenjohtajamaa Belgian johdolla käydyt keskustelut eivät johtaneet jäsenmaiden yksimielisyyteen, ja asian käsittely siirtyy seuraavalle parlamenttikaudelle eli ensi syksyyn.

JAA